Canxi photphat là gì? ca3(po4)2? tính chất, cách điều chế và ứng dụng

     
*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng


Bạn đang xem: Canxi photphat là gì? ca3(po4)2? tính chất, cách điều chế và ứng dụng

3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 ↓ + 6H2O | Ca(OH)2 ra Ca3(PO4)2


137

dongan-group.com.vn xin giới thiệu phương trình 3Ca(OH)2+ 2H3PO4→ Ca3(PO4)2↓ + 6H2O gồm điều kiện phản ứng, cách thực hiện, hiện tượng phản ứng và một số bài tập liên quan giúp các em củng cố toàn bộ kiến thức và rèn luyện kĩ năng làm bài tập về phương trình phản ứng hóa học của Canxi. Mời các bạn đón xem:

Phương trình 3Ca(OH)2+ 2H3PO4→ Ca3(PO4)2↓ + 6H2O

1. Phương trình phản ứng hóa học:

3Ca(OH)2+ 2H3PO4→ Ca3(PO4)2↓ + 6H2O

2. Điều kiện phản ứng

- Không có

3. Cách thực hiện phản ứng

- Cho dung dịch Ca(OH)2tác dụng với dung dịch H3PO4

4. Hiện tượng nhận biết phản ứng

- Canxi hidroxit tác dụng với axit photphoric tạo thành chất rắn màu trắng canxi photphat

5. Bạn có biết

Tương tự như Ca(OH)2, một số bazơ khác như LiOH, NaOH, KOH, Ba(OH)2… cũng phản ứng với H3PO4tạo muối và nước.

6. Bài tập liên quan

Ví dụ 1:Thành phần hóa học chính của thạch cao là:

A. Ca3(PO4)2.

B. Ca(NO3)2.

C. CaSO4.

D.

Xem thêm: Hãy Cho Biết Vai Trò Của Nhà Trường Trong Việc Giáo Dục Thế Hệ Trẻ


Xem thêm: Biết Gia Tốc Cực Đại Khi Nào, Hỏi Nhanh Đáp Gọn Môn Vật Lý


CaCO3.

Đáp án C

Ví dụ 2:Canxi có trong thành phần của các khoáng chất: canxit, thạch cao, florit. Công thức của các khoáng chất tương ứng là:

A. CaCO3, CaSO4, Ca3(PO4)2

B. CaCO3, CaSO4.2H2O, CaF2

C. CaSO4, CaCO3, Ca3(PO4)2

D. CaCl2, Ca(HCO3)2, CaSO4

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Nhận thấy Ca3(PO4)2: quặng photphorit

Thạch cao có công thức CaSO4

Ví dụ 3:Hợp chất Y của Canxi là thành phần chính của vỏ các loại ốc, sò... Ngoài ra Y được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vôi, xi măng, thủy tinh, chất phụ gia trong công nghiêp thực phẩm. Hợp chất Y là:

A. CaO.

B. CaCO3.

C. Ca(OH)2.

D. Ca3(PO4)2

Đáp án B

Hướng dẫn giải:

Canxi cacbonat được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vôi, xi măng, thủy tinh, chất phụ gia trong công nghiêp thực phẩm