Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Là Gì

     

Báo cáo tác dụng kinh doanh là report tài chính đưa tin về kết quả vận động cho bên quản trị nhằm theo dõi với điều chỉnh hoạt động của doanh nghiệp theo mục tiêu phát triển.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả kinh doanh là gì


*

Nội dung của báo cáo kết quả khiếp doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh theo quy định chế độ kế toán hiện hành là một report tài chính những đơn vị kế toán cần phải lập.

Khi gia tài của đơn vị tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh chúng sẽ vận động, quá trình vận đụng này hướng theo mục đích trong phòng quản trị đơn vị chức năng đó là bảo toàn và cải tiến và phát triển vốn. Mặc dù sau một thời kỳ vận động để đạt được những phương án điều chỉnh buổi giao lưu của đơn vị thì tin tức về kết quả hoạt động là rất buộc phải thiết. Đáp ứng yêu cầu này trong công tác kế toán có report kết quả khiếp doanh.

Báo cáo hiệu quả kinh doanh là hiệ tượng biểu hiện nay của cách thức tổng hợp cân đối nhằm phản chiếu về kết quả hoạt động của một đơn vị chức năng sau một thời kỳ.

Báo cáo kết quả kinh doanh là bề ngoài biểu hiện của phương thức tổng hợp bằng vận kế toán bắt buộc cơ sở nhằm lập nên báo cáo này cũng cần phải phụ thuộc tính bằng phẳng vốn có của đối tượng người sử dụng kế toán, rõ ràng áp dụng mang đến báo kết quả hoạt động kinh doanh là phương trình kế toán:

KẾT QUẢ (LÃI, LỖ) = lệch giá (THU NHẬP) – bỏ ra PHÍ

Từ phương trình trên cho thấy nội dung thiết yếu phản ánh của báo cáo này đó là cho biết các buổi giao lưu của đơn vị cho kết quả cuối cùng ra làm sao (lãi tốt lỗ) sau 1 thời kỳ hoạt động.

Nguồn số liệu lập báo cáo kết quả tởm doanh

Các chỉ tiêu bộc lộ trong report kết quả ghê doanh là những chỉ tiêu thời kỳ, nó thể hiện tác dụng đạt được của một đơn vị chức năng sau 1 thời gian vận động nhất định, do vậy mối cung cấp số liệu để lập nên những chỉ tiêu trong report này cũng phải gồm đặc tính tương tự.

Báo cáo công dụng kinh doanh là hiệ tượng biểu hiện nay của phương pháp tổng hợp bằng vận nên cũng thực hiện nguồn số liệu kế toán chung là những sổ kế toán, tuy nhiên trong khối hệ thống sổ kế toán biểu hiện kết quả buổi giao lưu của đơn vị chỉ tất cả nhóm tài khoản doanh thu, các khoản thu nhập và đưa ra phí.

Trong những tài khoản kế toán này kế toán sử dụng số phạt sinh của những tài khoản nhằm lập cho các chỉ tiêu tương xứng trong báo cáo. Rõ ràng trong khối hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp lớn số phạt sinh những tài khoản một số loại 5 đến nhiều loại 8 sẽ được sử dụng nhằm lập cho report kết quả ghê doanh.

Hướng dẫn cụ thể cách lập report kết quả ghê doanh

1. Doanh thu bán hàng và cung ứng dịch vụ (Mã số 01)

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là tổng tạo nên bên tất cả TK 511 trong kỳ báo cáo. Nên học kế toán ở đâu

– Khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị cấp dưới không tồn tại tư giải pháp pháp nhân, các khoản doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ gây ra từ các giao dịch nội bộ đều đề nghị loại trừ. học xuẩt nhập khẩu ở đâu tốt

– chỉ tiêu này không bao hàm các nhiều loại thuế gián thu, như thuế GTGT tất cả thuế GTGT nộp theo cách thức trực tiếp, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi ngôi trường và những loại thuế, phí tổn gián thu khác.

2. Các khoản giảm trừ lệch giá (Mã số 02)

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là tổng gây ra Nợ chi tiết TK 521 vào kỳ báo cáo.

– tiêu chuẩn này không bao hàm các khoản thuế gián thu, giá tiền mà doanh nghiệp không được hưởng bắt buộc nộp NSNN do các khoản này về bản chất là các khoản thu hộ đơn vị nước, không phía trong cơ cấu lợi nhuận và ko được xem là khoản giảm trừ doanh thu. 

3. Lệch giá thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (Mã số 10)

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

4. Giá chỉ vốn hàng buôn bán (Mã số 11)

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng vạc sinh bên Nợ TK 632 vào kỳ báo cáo.

5. Roi gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụ (Mã số 20)

Mã số 20 = Mã số 10 – Mã số 11

6. Doanh thu hoạt động tài thiết yếu (Mã số 21)

- Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là luỹ kế số gây ra bên gồm TK 515 vào kỳ báo cáo.

7. Chi phí tài bao gồm (Mã số 22)

- Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phạt sinh bên Nợ TK 635 trong kỳ báo cáo.

Xem thêm: Địa Chỉ Cung Cấp Tấm Làm Mát Quạt Hơi Nước Tphcm, Địa Chỉ Bán Tấm Làm Mát Cooling Pad Tphcm

8. Ngân sách lãi vay mượn (Mã số 23)

- Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là lũy kế số phân phát sinh mặt Nợ TK 635 (chi tiết ngân sách chi tiêu lãi vay).

9. Bỏ ra phí bán sản phẩm (Mã số 25)

- Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là tổng số phân phát sinh mặt Nợ TK 641 trong kỳ báo cáo.

10. Bỏ ra phí làm chủ doanh nghiệp (Mã số 26)

- Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là tổng số phạt sinh bên Nợ TK 642 vào kỳ báo cáo.

11. Lợi tức đầu tư thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30)

chỉ tiêu này phản chiếu kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

Mã số 30 = Mã số 20 + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

12. Các khoản thu nhập khác (Mã số 31)

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng phát sinh bên bao gồm TK 711 trong kỳ báo cáo.

– Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ các việc thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT cao hơn nữa giá trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT và chi tiêu thanh lý.

13. Chi tiêu khác (Mã số 32)

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào tổng phát sinh mặt Nợ TK 811 vào kỳ báo cáo.

– Riêng đối với giao dịch thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ những việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT nhỏ hơn giá chỉ trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT và chi phí thanh lý.

14. Lợi nhuận khác (Mã số 40)

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50)

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

16. Chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng phát sinh mặt Nợ TK 8211 trong kỳ báo cáo và ghi ngay số âm.

17. Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52)

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào tổng phạt sinh bên Nợ TK 8212 trong kỳ báo cáo và ghi thông qua số âm.

18. Lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60)

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51+ Mã số 52)

19. Lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu (Mã số 70)

*
20. Lãi suy sút trên cổ phiếu (Mã số 71)

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định như sau

*

Tính hóa học của báo cáo kết quả kinh doanh

Khác cùng với Bảng phẳng phiu kế toán luôn giữ được tính bằng vận giữa tài sản và nguồn vốn ở bất kỳ thời điểm nào khi lập báo cáo, report kết quả kinh doanh giữ được tính phẳng phiu thông qua mối liên hệ nghiêm ngặt giữa các chỉ tiêu. Kết quả hoạt động được xác lập bằng cách liên hệ trong số những chỉ tiêu về lệch giá và chi phí của đơn vị.

Xem thêm: Top 10 Bài Văn Nghị Luận Về Tình Yêu Biển Đảo Quê Hương, Hãy Viết Đoạn Văn Về Tình Yêu Biển Đảo

Một đặc điểm nữa của báo cáo kết quả kinh doanh đó là tính thời kỳ của những chỉ tiêu, mặc dù report được lập ở 1 thời điểm nhất quyết nhưng toàn thể chỉ tiêu đề đạt trong report thể hiện tác dụng tích lũy sau một thời kỳ hoạt động, thế nên khi sử dụng báo cáo này cần để ý đến đặc thù này của báo cáo.

Trên đây, kế toán Lê Ánh đã thông tin đến các bạn về ngôn từ và kết cấu của report kết quả sale và phía dẫn phương pháp lập bỏ ra tiết. Cảm ơn chúng ta đã quan lại tâm!

Kế toán Lê Ánh chúc bạn thành công!

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên huấn luyện và giảng dạy các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt duy nhất thị trường

 (Được huấn luyện và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)