Bài tập về relative pronouns with prepositions

     

Như họ đã biết, Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó bao gồm thể bao gồm nhiều từ hay có cấu tạo của cả một câu. Mệnh đề quan liêu hệ dùng làm giải ưa thích rõ rộng về danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề dục tình (mệnh đề tính từ) bắt đầu bằng những đại từ quan hệ: who, whom, which, that, whose hay phần đa trạng từ quan liêu hệ: why, where, when. Mệnh đề quan liêu hệ dùng để làm bổ nghĩa cho danh từ đứng trước nó. Mời bạn đọc theo dõi phương pháp dùng relative pronouns with prepositions/Mệnh đề quan liêu hệ có giới từ bên dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập về relative pronouns with prepositions


*
*
Cách cần sử dụng relative pronouns withprepositions/Mệnh đề quan liêu hệ bao gồm giới từ

Bài viết đang rất được quan vai trung phong nhất:

1. Giới từ trước đại từ quan hệ tình dục (Preposition + relative pronoun + clause)

Khi đại từ tình dục (relative pronouns) làm cho túc từ (tân ngữ) cho một giới từ bỏ (prepositions), bọn họ có hai cách viết như sau:

Eg1: The man about whom you are talking is my brother.

Người bầy ông mà tôi đang kể đến là anh trai của tôi.

Eg2: The picture at which you are looking is very expensive.

Bức ảnh mà bạn đang nhìn rất cao cấp đấy.

2. Giới từ sau động từ (Preposition after the verb)

Eg1: The man (whom) you are talking about is my brother.

Người đàn ông cơ mà tôi đang nói tới là anh trai của tôi.

Eg2: The picture which you are looking at is very expensive.

Bức ảnh mà ai đang nhìn rất sang trọng đấy.

Chú ý:

Whom (cho người) cùng Which (cho vật) là nhị đại từ quan hệ nam nữ duy nhất bao gồm giới trường đoản cú đi kèm.Khi giới trường đoản cú đứng cuối mệnh đề quan hệ (MĐQH) thì ta hoàn toàn có thể bỏ đại từ quan hệ giới tính (ĐTQH) và hoàn toàn có thể dùng That sửa chữa cho WhomWhich trong MĐQH xác định.

Eg1: I can’t remember the name of the khách sạn we stayed at.

Tôi quan trọng nhớ tên của khách sạn mà chúng ta đã ở.

Eg2: This is the màu sắc we’ve finally decided on.

Đây là màu cơ mà cuối cùng bọn họ đã quyết định.

Khi giới từ bỏ đứng trước ĐTQH thì ta ko thể bỏ ĐTQH với không thể cần sử dụng That thay cho WhomWhich.

Cách dùng của các cấu trúc mở màn cho mệnh đề quan liêu hệ:

all, most, none, neither, any, either, some, (a) few, both, half, each, one, two, several, many, much, + of whom/which.Eg1: I have two sisters, both of whom are students.

Tôi tất cả hai tín đồ chị, cả hai những là sinh viên.

Eg2: He asked me a lot of questions, most of which I couldn’t answer.

Anh ấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, số đông trong số đó tôi cần yếu trả lời.

Eg3: Daisy has three brothers, all of whom are teachers.

Daisy có cha anh em, tất cả đều là giáo viên.

Eg4: My mother tried on three dresses, none of which fitted her.

Mẹ tôi đã mặc thử ba chiếc váy, mà lại không cái nào vừa với bà ấy.

Xem thêm: Địa Hình Địa Vật Che Khuất Có Những Loại Gì ? Địa Hình, Địa Vật Che Khuất Là Những Vật

Bài tập mệnh đề quan hệ bao gồm giới từ

Chọn giải đáp đúng độc nhất để hoàn thành những câu sau đây:

1. The women ________ I gave the money were glad.

A. Khổng lồ whom B. Khổng lồ that C. For whom D. For that

2. The periodic table contains all the elements, ________ has a particular atomic weight and atomic number.

A. Which of each B. Each of which C. Which each D. Each

3. Did you see the men ________I gave the money?

A. To whom B. Which C. From whom D. To lớn that


Hi vọng cụm từ giờ đồng hồ Anh viết tắt tốt về tình yêu để giúp đỡ bạn thêm tay nghề từ vựng giờ Anh

Ngoài ra, xem ngay khóa huấn luyện luyện thi IELTS uy tín trên TPHCM

Tặng ngay lập tức Voucher khoản học phí khi NHẬN TƯ VẤN trên dongan-group.com.vn


4. They asked me a lot of questions, _____ I couldn’t answer.

A. Most of which B. Of which most C. Most of that D. Of that most

5. The man _______ is my teacher.

A. Who she is speaking khổng lồ B. Whom she is speaking with C. To whom she is speaking D. Lớn whom she is speaking with

6. The concert ____ I listened last weekend was boring.

A. Lớn that B. To lớn which C. About which D. For which

7. I don’t know the reason ____ she hasn’t talked lớn me recently.

A. On which B. For which C. Of which D. About which

8. I lượt thích the village ____ I used to live.

A. In that B. In where C. Which D. In which

9. The little girl ____ I borrowed this pen has gone.

A. At whom B. For whom C. Lớn whom D. From whom

10. The knife ____ we cut bread is very sharp.

A. With that B. Which C. With which D. That

11. The authority gathered those villagers ____ they explained the importance of forests.

A. Who B. Whom C. Lớn whom D. Khổng lồ that

12. He is only one boy____ in this game.

A. Who participating B. Participated C. To participate D. Who participate.

13. This is the seventh person____ late.

A. Coming B. To lớn come C. Come D. All are correct

14. The United States consists of fifty states, ______ has its own government.

A. They each B. Each of which C. Hence each D. Each of that

15. I saw a lot of new people at the party, _______ seemed familiar.

A. Some of whom B. Some of who C. Whom D. Some of that

16. The concert ____ I listened last weekend was boring.

A. Khổng lồ that B. To lớn which C. About which D. For which

17. I like the village ____ I used to lớn live.

A. In that B. In where C. Which D. In which

18. The little girl ____ I borrowed this pen has gone.

A. At whom B. For whom C. Lớn whom D. From whom

19. The knife ____ we cut bread is very sharp.

A. With that B. Which C. With which D. That

20. The authority gathered those villagers ____ they explained the importance of forests.

A. Who B. Whom C. Khổng lồ whom D. To lớn that

21. The speech ___ we listened last night was information.

A. Lớn which B. Which lớn C. Khổng lồ that D. ThatXem nội dung vừa đủ tại:https://123doc.net/document/2631999-dai-tu-quan-he-di-voi-gioi-tu.htm

ĐÁP ÁN:

1A, 2B, 3A, 4A, 5C, 6B, 7D, 8D, 9D, 10C, 11C, 12C, 13B, 14B, 15A, 16B, 17D, 18D, 19C, 20C, 21A.

Xem thêm: Cách Làm Rau Muống Chua Ngọt Giòn Ngon Hấp Dẫn, 5 Đậm Đà Đưa Cơm


ai đang cần tìm học IELTS nhưng đã không biết nên chọn lựa khóa học nào? cấp tốc tay giữ lại thông tin dưới để được hỗ trợ tư vấn lộ trình học tập miễn phí.