Bài tập về phrasal verb

     
... Look out! There`s a car coming • like other verbs, some phrasal verbs take an object: - Can you pick up that bag? verb object and some phrasal verbs not take an object: - We `re setting off (no ... Children after? • When the object is a pronoun, it goes after the phrasal verb in the same way: - Can you look after them? • Examples of phrasal verbs that take an object but not separate: to get over ... Take an object: - We `re setting off (no object) at o`clock tomorrow morning • Examples of phrasal verbs that don`t take an object: khổng lồ break down = lớn stop working (when talking about machinery)...

Bạn đang xem: Bài tập về phrasal verb


*

*

... 12 The bomb exploded with a loud bang which could be heard all over the town A went on B went out...
*

... - Look out! There`s a oto coming • like other verbs, some phrasal verbs take an object: - Can you pick up that bag? verb object và some phrasal verbs not take an object: - We `re setting off ... Something faster khổng lồ look oat = khổng lồ take care PRACTICE Complete the sentences, using the phrasal verbs in the box Put the verbs into the correct tense & form get up break down mix off sleep in stay in ... You yesterday It was taken when you were at school • Some phrasal verbs not have the object between the verb & the particle In these verbs, the verb & the particle cannot separate They are...
*

*

... Them 77 Phrasal verbs I Định nghĩa: Phrasal verb( nhiều động tự ) kết hợp động từ giới trường đoản cú trạng từ bỏ Eg: V+ prep: look for V+ adv: get away V+ adv+ prep: catch up with II Phân loại: _ Separable phrasal ... It) - Inseparable phrasal verb: ( cụm động tự khơng thể tách ) Với các loại tân ngữ ln sau tiểu từ( adj / adv) Eg: Please look after the baby while I am out III Some popular phrasal verbs: Lay down: ... Personal information 1/ on 2/ up 3/ off 4/ after 5/ in Exercise II Choose one of the following phrasal verbs khổng lồ complete the sentneces look up look after find out go on turn down give up grow up...

Xem thêm: Cắt Nhổ Lông Mũi Có Ảnh Hưởng Gì Không Nên Nhổ Lông Mũi Và Ngoáy Mũi


... Because my glasses were dirty A up B out C clear D up with 10 Tony Nancy always kiss make after their arguments A up B off C with D up with 11 Cross my name because I won"t be able ... Put off B put on C put with D put away 16 This is Bob speaking I need my pocket calculator Can I have it back tomorrow? I can"t _ it A with B without C giảm giá with D giảm giá khuyến mãi without 17 "That old paint ... Sleeves B hands C pants D shirt Prevention is better than A treatment B pills C cure D doctors Everything could be done by A a nod and bow B a nod wink C a wink and a nod D a nod and a...
... Invasion They were it A in favour of B afraid of C happy about D ready for 15 He phối off down the main street He A ran B walked C rode D started his journey 16 Jumbo was holding up the traffic...
... News of it soon leaked out Dầu hai nuốm giữ kính dục tình họ, tin tức chúng ta sớm bị rò rỉ IDIOMS and PHRASAL VERBS Out of the blue: - She arrived out of the xanh Cô ta mang lại thật bất thần In the distance: ... Khổng lồ be succumbed lớn st : chịu thua kém to pick up on st : xem xét thấy to focus on = khổng lồ concentrate on : tập trung vào khổng lồ get rid of : từ bỏ to match make st with st : ghép cho phù hợp với to sulk at sb : ... Well-heeled lớn be able khổng lồ afford to shop there abide by : tuân hành theo (luật lệ, giao mong hay tập tục) Ex: you must abide by the rules of the game tài khoản for : phân tích và lý giải Ex: he was asked to...

Xem thêm: Giá Trị Thật Sự Bình Yên Trong Tâm Hồn (3 Mẫu), Cách Để Tìm Kiếm Sự Bình Yên Trong Tâm Hồn


... Bằng việc post tập phrasal verb giúp đỡ bạn rèn luyện các loại đồng thời tập luyện trí nhớ mang đến thân mong muốn nhận vồ cập ủng hộ...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng nắm tắt văn bạn dạng trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng cha mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong đợt nghỉ lễ tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài xích tập vật lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài cô bé xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên kho bãi cát sự cách tân và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài bác tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngớ ngẩn van lop 8