Bài Tập Về Lũy Thừa Lớp 6

     

Bài viết này sẽ cung cấp cho các em những bài tập để ôn tập về lũy thừa đang học, bao gồm các dạng cơ phiên bản như LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG, TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG, SO SÁNH nhì LŨY THỪA


CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA

Ví dụ

Bài toán 1. Viết các tích sau hoặc yêu đương sau bên dưới dạng luỹ quá của một số.

Bạn đang xem: Bài tập về lũy thừa lớp 6

(eginarrayla)2^5.8^4\b)25^6.125^3\c)625^5:25^7endarray)

Bài toán 2: Viết mỗi tích , mến sau dưới dạng một luỹ thừa:

(eginarrayla)4^10.2^30\fb)9^25.27^4.81^3\c)25^50.125^5\d)64^3.4^8.16^4\e)3^8:3^6;2^10:8^3;12^7:6^7;21^5:81^3\f)5^8:25^2;4^9:64^2;2^25:32^4;125^3:25^4endarray)

Bài toán 3. Tính giá bán trị các biểu thức.

(eginarrayla)A = frac3^10.11 + 3^10.53^9.2^4\b)B = frac2^10.13 + 2^10.652^8.104\c)C = frac72^3.54^2108^4\d)D = frac11.3^22.3^7 - 9^15(2.3^14)^2endarray)

Bài toán 4: Viết các số sau bên dưới dạng tổng các luỹ vượt của 10.

Xem thêm: Category: Bài Văn Hay Lớp 12 Chọn Lọc, Văn Mẫu Lớp 12

213; 421; 2009; (overline abc ); (overline abcde )

Bài toán 5: So sánh các số sau, số nào khủng hơn?

(eginarrayla)27^11;81^8\b)625^5;125^7\c)5^23;6.5^22\d)7.2^13;2^16endarray)

Bài toán 6: Tính giá bán trị các biểu thức sau:

(eginarrayla)a^3.a^9\b)(a^5)^7\c)(a^6)^4.a^12\d)5^6:5^3 + 3^3.3^2\e)4.5^2 - 2.3^2endarray)

 

*

*

Bài toán 9. Tính các tổng sau bẳng bí quyết hợp lý:

*

Bài toán 10.

Xem thêm: Các Loại Nguồn Của Luật Hành Chính Và Nguồn Của Luật Hành Chính

Triển khai các phép tính sau một cách hợp lý:

 

*

DẠNG 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNG

 

*

*

*

*

 

DẠNG 2. TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG

*

*

 

DẠNG 3. SO SÁNH hai LŨY THỪA

 

*
 
*

 

 

Tải về