Bài tập tiếng anh về đại từ

     

Đại từlà một chăm đề ngữ pháp thường gặp trong giờ Anh. Nếu bạn không tham gia bất kỳ khóa học TOEIC nào thì hãy cùngTrung trọng điểm Anh ngữ Athenatìm đọc về điểm lưu ý và cách sử dụng của từng loạiđại từtrong giờ đồng hồ anh để củng cố việc ôn thi TOEIC của mình được kết quả hơn, các bạn nhé!

LUYỆN THI TOEIC HIỆU QUẢ VỚI:KHÓA HỌC TOEIC mang đến NGƯỜI MẤT GỐC TỪ 0 - 500+

Bài giảng cụ thể về kiến thức và kỹ năng đại tự và bài xích tập áp dụng.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh về đại từ

1. Định nghĩa đại từ

Đại từ(pronouns) trong tiếng Anh là từ dùng làm xưng hô và sửa chữa thay thế cho danh từ, đụng từ, tính từ vào câu.

2. Các loại đại từ

Trong giờ Anh, có tất cả 7 loạiđại từphổ biến hóa đó là:

2.1. Đại từ nhân xưng (personal pronouns)

*

-Đại từnhân xưng trong giờ đồng hồ anh là những đại từ được dùng để chỉ bạn hoặc vật.

-Đại từnhân xưng có hai hình thức là chủ ngữ với tân ngữ:

NGÔI SỐ ÍT SỐ NHIỀU
Chủ ngữ Tân ngữ Nghĩa Chủ ngữ Tân ngữ Nghĩa
Ngôi 1 I me tôi We us chúng tôi
Ngôi 2 You you anh, chị You you các anh/ chị
Ngôi 3 He/ She/ It him/ her/ it anh ấy/ chị ấy/ nó They them họ/ chúng

-Đại từnhân xưng dùng để làm thay ráng cho danh từ bỏ nhằmhạn chế sự lặp lại từ ngữ vào câu. Vì vậy, nócó thể đứng ở các vị trí mà lại danh tự hoặc cụm danh trường đoản cú được đứng trong câu:

+ chủ ngữ (Đối với những đại từ: I, he, she, we, they, you, it):

VD:Johnhas brokenhisleg.He’ll be in hospital for a few days.

My motheris a doctor.Sheis working inheroffice.

+Tân ngữ (Đối với các đại từ: me, him, her, us, them, you, it):

VD: I sawherat the buổi tiệc ngọt last night.

Bill"s uncle senthima birthday present.

+ Sau giới từ:

VD: We couldn’t vì it withoutthem.

2.2. Đại từ bỏ sở hữu(possessivepronouns)

-Đại từsở hữu là vẻ ngoài sở hữu củađạitừnhân xưng được dùng để làm chỉ vật dụng gì thuộc về bạn nào đó, dùng để thay núm cho tính trường đoản cú sở hữukết hợp vớidanh từ.

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG ĐẠI TỪ SỞ HỮU

I (tôi)

You (anh, chị , bạn)

He (anh ấy)

She (cô ấy)

We (chúng tôi)

They (họ)

mine (cái của tôi)

yours (cái của anh/ bạn)

his (cái của anh ấy ấy)

her (cái của chị ý ấy)

ours (cái của chúng tôi)

theirs (cái của họ)

- không tồn tại danh từ như thế nào theo sauđại từsở hữu.

VD:Your teacher is the same ashis.

This is my book; that isyours.

- Không sử dụng mạo tự (a, an, the) đứng trướcđại từsở hữu.

2.3.Đại từ bội nghịch thân với đạitừ nhấn mạnh (reflexive và emphaticpronouns)

*

-Đại từphản thân vàđại từnhấn khỏe mạnh có bình thường hình thức, bao gồm:

ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG ĐẠI TỪ PHẢN THÂN/ NHẤN MẠNH

I (tôi)

You (anh, chị , bạn)

He (anh ấy)

She (cô ấy)

It (nó)

We (chúng tôi)

You (bạn)

They (họ)

myself (chính tôi)

yourself (chính bạn)

himself (chính anh ấy)

herself (chính cô ấy)

itself (chính nó)

ourselves (chính chúng tôi)

yourselves (chính những bạn)

themselves (chính họ)

-Đại từphản thân dùng quản lý ngữ vừa là tác nhân gây ra hành vi trong câu, vừa là tác nhân nhận tác động của hành động đó. Nói bí quyết khác,đại từphản thân được sử dụng khi công ty ngữ với tân ngữ của cồn từ cùng chỉ một đối tượng.

VD:Tony, Jane và Maria blamedthemselvesfor the trouble.

Mariaherselfcooked the dinner.

- Tương tự vẻ ngoài củađại từphản thân,đại từnhấn mạnh bạo thường đứng ngay lập tức sau tự được dìm mạnhmang nghĩachính bạn đó/ vật dụng đó.

VD: I spoke khổng lồ the presidenthimself.

The filmitselfwasn"t very good but I lượt thích the music.

ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC TOEIC THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG

2.4.Đại từ chỉ định (demonstrativepronouns)

-Đại từchỉ định gồm this, that, these, those được dùng để làm chỉ định một fan hoặc đồ gia dụng nào đó.

SỐ ÍT This

Chỉ 1 người/1 trang bị ở gần bạn nói hoặc viết.

Đi cùng với danh trường đoản cú số ít.

This is my book.Thisbook belongs to lớn me.
That

Chỉ 1 người/1 trang bị ở xa người nói hoặc viết.

Đi với danh từ bỏ số ít.

That is my car. Thatcarbelongs khổng lồ me.
SỐ NHIỀU These

Chỉ các người/nhiều trang bị ở gần tín đồ nói hoặc viết.

Đi với danh từ số nhiều.

These are my pencils.These pencils belong to me.
Those

Chỉ những người/nhiều vật ở xa tín đồ nói hoặc viết.

Đi cùng với danh từ bỏ số nhiều.

Those are my pens.Those pens belong to lớn me.

2.5.Đại từ ngờ vực (interrogativepronouns)

*

-Đại từnghi vấn là các đại từ dùng làm hỏi, thường đi đầu câu và luôn đi trước rượu cồn từ.

ĐẠI TỪ NGHI VẤN Ý NGHĨA VÍ DỤ
Who (Ai)

- Là đại trường đoản cú nghi vấn dùng để làm chỉ người.

- Được dùng làm chủ ngữ của rượu cồn từ hoặc tân ngữ của rượu cồn từ với giới từ.

Whokeeps the keys?

Whodoes thisplace belong to? (Who là tân ngữ của giới từ bỏ to)

Whom (Ai)

-Là đại từ nghi vấn dùng làm chỉ người.

-Được cần sử dụng làm tân ngữcho rượu cồn từhoặcgiới từ.

Whomdid they invite?
Whose (Của ai)

-Là đại từ bỏ nghi vấn dùng làm hỏi về việc sở hữu.

- Được dùng thống trị ngữ của hễ từ.

What about these jackets?Whoseare they?
What (Cái gì)

-Là đại từ nghi vấn dùng làm hỏi về sự việc vật hoặc sự việc.

-Được dùng cai quản ngữ của hễ từ hoặc tân ngữ của động từ và giới từ

Whatdid you say?

Whatcaused the explosion?

Which (Nào)

-Là đại từ nghi vấn được dùng cho khắp cơ thể và vật nhằm chỉ sự lựa chọn.

-Được dùng quản lý ngữ của rượu cồn từ hoặc tân ngữ của đụng từ và giới từ

Whichis your favorite subject?

To whichdo you want me to lớn send it?

2.6.Đại từquan hệ (relativepronouns)

- Cácđại từwho, whom, whose, which, that cácđại từquan hệ dùng làm thay núm cho danh trường đoản cú trước nó với nối các mệnh đềlại với nhau.

ĐẠI TỪ quan liêu HỆ CÁCH SỬ DỤNG VÍ DỤ
Who

- thay thế sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ người.

Xem thêm: Ý Thức Là Gì? Nguồn Gốc, Bản Chất Của Ý Thức Theo Chủ Nghĩa Duy Vật Biện Chứng

- Đóng vai trò thống trị ngữ hoặc tân ngữ trong câu.

Do you recognise the girlwhosat next to me in cinema yesterday ?
Whom

- thay thế cho danh từ bỏ chỉ người.

- Đóng vai trò làm tân ngữ vào câu.

All studentswhomshe knows are in English class.
Which

- thay thế sửa chữa cho danh từ bỏ chỉ người, vật, rượu cồn vật,...

- Đóng vai trò thống trị ngữ hoặc tân ngữ vào câu.

Did she take my computerwhichI put on the table ?
Whose - Đại trường đoản cú chỉ sự sở hữu My friendwhoseher mother is a teacher is under much pressure.
That

- sửa chữa thay thế cho danh từ chỉ người, vật, đụng vật,...

- Đóng vai trò thống trị ngữ hoặc tân ngữ vào câu.

I love the kinds of the flower that smell gentle.

2.7. Đại từ biến động (Indefinite pronouns)

-Đại từbất định là gần như từ không chỉ ví dụ đến người hay đồ gia dụng nào này mà chỉ kể tới một cáchchung chung.

-Đại từbất định thường nhập vai trò cai quản ngữ, tân ngữ hoặc lép vế giới từ vào câu.

VD:Everybodyis here.

He invitedeverybodyto his birthday party.

He lied toeverybodyin the office.

-Một sốđại từbất định thông dụng như:

+ Nhóm phối hợp vớisome: something, someone, somebody.

+ Nhóm kết hợp vớiany: anything, anyone, anybody.

+ Nhóm kết hợp vớievery: everything, everyone, everybody

+ Nhóm phối hợp vớino: nothing, no one, nobody.

+ Nhóm độc lập gồm những từ:all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

+ một số trong cácđại từcũng có thể được dùng như tính trường đoản cú gọi phổ biến làtính từ bất định (indefinite adjectives). Đó là các từany, some, every, no, all, one, none, other, another, much, less, (a) few, (a) little, enough, each, either, neither.

Bạn bị mất cội tiếng Anh đang lâu? bạn ôn thi TOEIC, luyện thi TOEIC rất chuyên cần nhưng không hiệu quả? xem thêm ngay những khóa học TOEIC để luyện thi TOEIC một cách hiệu quả tại đây:

*

3. Rèn luyện về đại từ

Những cách để làm bài bác đại từ nhanh nhất.

Sau đây là một giữa những dạng bài tiêu biểu về đại từ trong giờ đồng hồ Anh được trích từ tài liệu khóa huấn luyện TOEIC trên anh ngữ Athena.

Dạng 1:Chọn phương pháp đúng:

1. Greg is as smart as __________ is.

A. I B. Me C. She D. We

2. The dog chewed on __________ favorite toy.

A. It’s B. It is C. Its’ D. Its

3. It could have been __________ .

A. Jerry B. Anyone C. Better D. More difficult

4. Terry is taller than __________ am.

A. I B. Me C. She D. We

5. _______ children go to school in Newcastle.

A. They B. Their C. Them D. Theirs

6. Nam và Ba painted the house by _______.

A. Yourself B. Himself C. Themselves D. Itself

7. The exam _______ wasn"t difficult, but exam room was horrible.

A. Himself B. Herself C. Myself D. Itself

8. Never mind. I & Nam will vị it _______.

A. Herself B. Myself C. Themselves D. Ourselves

9. You _______ asked us to vì it.

A. Yourselves B. Herself C. Myself D. Theirselves

10. They recommend this book even though they have never read it _______.

A. Yourself B. Himself C. Themselves D. Itself

Dạng 2.Điền đại từ nhân xưng tương xứng vào vị trí trống

1. _____asked Mr. Simon, my science teacher, what glass was and_____said that _____is a liquid.

2. Hi Dana! Are_____still coming shopping with us tomorrow?

3. My mum studied history at university. _____says_____was a really interesting course.

4. Scientists are working hard to lớn find cures for lots of diseases, but_____ haven"t found a cure for the common cold yet.

5. Adam, do_____ think_____ should all bring some food with us to your party?

6. Why does the teacher always give our class many tests? She hates_____or something?

7. They paid Michael bay a lot of money to lớn make this film. They must like_____very much.

8. I haven"t seen Adam và Ally for ages. Have you met_____recently?

9. I have two brothers & one sister; _____sister is a student.

10. This is where we live. Here is_____ house.

Dạng 3.Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh

VD:it / they / raise

=> They raise it

1. Is / she / smart

=>_______________________

2. Hates / she/ you

=>_______________________

3. I/ car/ need/ his

=>_______________________

4. Dogs/ him/ chase/ the

=>_______________________

5. Learn / friends / literature / their

=>_______________________

ĐÁP ÁN

Dạng 1:

1. C. She

2. D. Its

3. B. Anyone.

4. A. I

5. B. Their

6. C. Themselves

7. D. Itself

8. D. Ourselves

9. A. Yourselves

10. C. Themselves

Dạng 2:

1. I – he – it

2. You

3. She – it

4. They

5. You – we

6. Us

7. Him

8. Them

9. My

10. Our

Dạng 3:

1. She is smart.

2. She hates you.

3. I need his car.

Xem thêm: Các Món Ngon Tuyệt Hạng Từ Cá Ngừ Phi Lê Cá Ngừ Đại Dương Làm Món Gì Ngon Nhất

4. The dogs chase him.

5. Their friends learn literature

TÌM THÊM NHIỀU ĐỀ THI THỬ TOEIC, CÁC MẸO THI TOEIC TẠI:TÀI LIỆU LUYỆN THI TOEIC