Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 2

     

There is/ There’s + danh tự số ít/ danh từ không đếm được (+ cụm từ chỉ vị trí/ yếu tắc khác)

Ví dụ:

- There is a cooker on the table.

- There is no sugar in my coffee cup. + Trước danh từ đếm được số ít, nên dùng a/ an/ one.

+ Trước danh từ không đếm được, không sử dụng a/an nhưng hoàn toàn có thể dùng no (không), a little (một ít), some (1 ít), much (nhiều), a lot of (rất nhiều)

There are/ There’re + danh từ số những (+ các từ chỉ vị trí/ nhân tố khác)

Ví dụ:

- There are twenty members online now.

- There are a lot of baggars in Vietnam. +Trước danh từ bỏ số những thường có các số từ như two, three, four hoặc many, a few, some, a lot of, no.

 
Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 2

*
Bạn đã xem tài liệu "Luyện chuyên sâu Ngữ pháp và bài xích tập tiếng Anh 6 - Unit 2: My home", để sở hữu tài liệu nơi bắt đầu về máy chúng ta click vào nút DOWNLOAD ở trên

UNIT 2: MY HOMEA. VOCABULARYNew wordsMeaningPictureExampleAir conditioner /kənˈdɪʃ.ən.ər/ (n)Điểu hòa There are three air conditioners in my house.Apartment /əˈpɑːt.mənt/ (n)Căn hộWe are moving to lớn a new apartment next week.Bathroom /ˈbɑːθ.ruːm/ (n)Phòng tắmHer house has three bathroomsChest of drawers/tʃest əv drɔːr/Tủ có rất nhiều ngăn kéoWe want to lớn buy a chest of drawers for our new houseCupboard /ˈkʌb.əd/ (n)Tủ liThe tool kit is in the cupboardDepartment store/dɪˈpɑːt.mənt stɔːr/ (n)Cửa sản phẩm bách hóaShe usually goes to the department store with her mother. Dishwasher /ˈdɪʃˌwɒʃ.ər/ (n)Máy rửa chén bát đĩaChopsticks and spoons are in the dishwasherFridge /frɪdʒ/ (n)Tủ rét mướt My mother always put food in the fridge. Furniture /ˈfɜː.nɪ.tʃər/ (n)Đồ đạc vào nhà, nội thấtWe need to buy some new furnitureHall /hɔːl/ (n)Hội ngôi trường lớn, sảnhHer brother is standing in the front hall.Kitchen /ˈkɪtʃ.ən/ (n)phòng bếpShe is cooking in the kitchen.Living room /ˈlɪv.ɪŋ ruːm/ (n)Phòng kháchHis father is watching TV in the living room. Microwave /ˈmaɪ.krə.weɪv/ (n)Lò vi sóngHer mother reheats the soup in the microwaveStilt house /stɪlt haʊs/ (n)Nhà sànThere are many stilt houses in Mai Chau, Hoa Binh.Wardrobe /ˈwɔː.drəʊb/ (n)Tủ đựng quần áoShe hangs the dress up in the wardrobe. B. GrammarI- There is/ there isn’t và There are/ there aren’t (có / không tồn tại .)1. Chức nănga. Dùng để giới thiệu rằng có cái gì, ai đó nơi đâu trong hiện tạiThere is/ There are tức là có nhưng không có ý sở hữu, không thuộc về ai, chỉ nên có, hiện diện.ThểDạngCấu trúcLưu ýKhẳng địnhSố ítThere is/ There’s + danh từ bỏ số ít/ danh từ ko đếm được (+ các từ chỉ vị trí/ thành phần khác)Ví dụ: - There is a cooker on the table. - There is no sugar in my coffee cup. + Trước danh từ đếm được số ít, cần dùng a/ an/ one. + Trước danh từ không đếm được, không cần sử dụng a/an nhưng hoàn toàn có thể dùng no (không), a little (một ít), some (1 ít), much (nhiều), a lot of (rất nhiều)Số nhiềuThere are/ There’re + danh tự số các (+ nhiều từ chỉ vị trí/ nhân tố khác)Ví dụ: - There are twenty members online now. - There are a lot of baggars in Vietnam.+Trước danh trường đoản cú số những thường có các số từ bỏ như two, three, four hoặc many, a few, some, a lot of, no.Thể lấp địnhSố ítThere is not + danh từ đếm được số ít (+ nhiều từ chỉ vị trí/ thành phần khác)There is not any + danh từ ko đếm được (+ cụm từ chỉ vị trí/ yếu tố khác)Ví dụ: - There is not any fat in this skim milk. - There isn’t any money in my wallet. + There are not = There aren’t+ Trước những danh từ bỏ đếm được số nhiều, hoàn toàn có thể thêm từ “any”Số nhiềuThere are not/ There aren’t + danh từ số những (+ các từ chỉ vị trí/ nguyên tố khác)Ví dụ: - There aren’t many xich los in District 1. - There aren’t any desks in this room. Thể nghi vấnSố ítIs there + danh trường đoản cú đếm được số ít (+ nhiều từ chỉ vị trí/ yếu tố khác)?Is there any + danh từ ko đếm được (+ nhiều từ chỉ vị trí/ nhân tố khác)?Yes, there is./ No, there isn’t.Ví dụ: - Is there any milk in the fridge? - Is there anyone home?+ Thêm “any” trước các danh từ ko đếm được + Không cần sử dụng “any” trước những danh từ đếm được số ít. Số nhiềuAre there any + danh tự số những (+ cụm từ chỉ vị trí/ nguyên tố khác)? Yes, there are/ No, there aren’t.Ví dụ: Are there any eggs in the kitchen? + Trước các danh từ bỏ đếm được số nhiều, hoàn toàn có thể thêm tự “any”b.Dùng để hỏi về con số hoặc vậtCấu trúc: How many + danh từ đếm được số nhiều + are there (+ nhiều từ chỉ vị trí/ yếu tắc khác)?Trả lời: Nếu có 1 ta trả lời: There is one.Nếu gồm từ 2 trở lên, ta trả lời: There are + số lượng Ví dụ: How many people are there in your classroom? There are forty-seven people. How many people are there in her family?There are four people.2. Phương pháp thêm đuôi “s” vào danh từ số nhiềuChỉ hầu như danh từ bỏ đếm được mới có dạng số nhiều. Để gửi danh thủng thẳng số không nhiều sang số nhiều ta có tác dụng như sau: Thêm “s” vào cuối hầu hết các danh trường đoản cú a flower – flowersa book – books an táo bị cắn – applesDanh từ bao gồm tận cùng bởi “s, sh, ss, ch, x, o” ta thêm “es” vào cuối danh từ bỏ đóTomato- tomatoesBus – busesBox- boxesDanh tự gốc nước ngoài hoặc danh từ nắm lược tận cùng bằng “o” thì một số bí quyết nhỏ “s”Radio – radiosPhoto – photosPiano – pianosDanh từ tận cùng bằng + “y” thì bỏ “y” và thêm “ies”Baby- babiesCountry – countriesFly- fliesDanh trường đoản cú tận cùng bởi nguyên âm + “y” thì thêm “s” như bình thườngBoy – boysDay – daysMonkey – monkeysDanh tự tận cùng bằng “f” hoặc “fe” thì bỏ “f”/ “fe” rồi thêm “ves”Knife- knifesLeaf- leavesLife – livesShelf – shelvesWife – wivesWolf – wolves3. Các dạng đặc biệt quan trọng của danh trường đoản cú số nhiềuĐể không trở nên nhầm lẫn khi có tác dụng dạng bài xích tập There is/ There are , những em cần lưu ý dạng đặc biệt quan trọng của một vài ba danh tự đếm được số các dưới đây:Danh trường đoản cú số ítDạng số nhiềuDanh từDạng số nhiềuA manMenA toothTeethA womanWomenA childChildrenA personPeopleA mouseMiceA footfeetA gooseGeeseNgoài ra, tất cả một vài danh từ có dạng số các và số ít tương tự nhau như sau: Danh tự số ítDạng số nhiềuA sheepSheepA deerDeerA mooseMooseA fishFishBÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢNBài 1: Điền There is/ There are vào chỗ trống1. _____ There is ____ a vase on the table2. ____ There are _____ lots of books on the shelf3. ____ There are _____ 12 cushions on the sofa4. ____ There is _____ a big wardrobe in my sister’s bed room.5. ___ There are ______ many children in the yard6. ____ There is _____ no cake left on the table.7. ____ There is _____ a máy tính xách tay on the desk.8. ____ There is _____ a lot of noisy chidren in the classroom9. ____ There is _____ a little milk on the table10. ____ There are _____ a few difficult problems on the quiz11. ____ There are _____ mice in the kitchen.12. ____ There is _____a lot of salt in the sauce.13. ____ There is _____ rubbish on the floor.14. ___ There are ______ some dictionaries in the classroom.15. ____ There is _____ a museum next lớn the park.Bài 2: Khoanh vào câu trả lời đúng1. (There isn’t/ There aren’t) any pets in the school.2. (There isn’t/ There aren’t) tables for all the guests3. (There isn’t/ There aren’t) furniture in this room.4. (There isn’t/ There aren’t) police officers on the street.5. (There isn’t/ There aren’t) time for this.6. (There isn’t/ There aren’t) any cookies left.7. (There isn’t/ There aren’t) a place for us lớn stay8. (There isn’t/ There aren’t) any jam left.9. (There isn’t/ There aren’t) three telephones at the airport. 10. (There isn’t/ There aren’t) lots of computers in room 202. 11. (There isn’t/ There aren’t) many people in the hall.12. (There isn’t/ There aren’t) any legs left. 13. (There isn’t/ There aren’t) eight children in the school. 14. (There isn’t/ There aren’t) a horse in the field. 15. (There isn’t/ There aren’t) any water in the swimming pool. Bài bác 3: Với những từ mang lại sẵn, viết thắc mắc và câu trả lời ngắnVí dụ: any/ Brazilian footballers/ in your favorite team?=> Are there any Brazilian footballers in your favorite team?Yes, there are. 1. An museum park/ near here?__________________________________________________No, ______________________________________________2. A ceiling fan/ in your house?__________________________________________________Yes, ______________________________________________3. Any famous football teams/ in your country?__________________________________________________Yes, ______________________________________________4. Any interesting places/ in your house?__________________________________________________No, ______________________________________________5. A microwave/ in your kitchen?__________________________________________________No, ______________________________________________6. A dog/ in the supermarket?__________________________________________________No, ______________________________________________7. Any ice-cream/ in the fridge?__________________________________________________Yes, ______________________________________________8. Many windows/ in the house?__________________________________________________Yes, ______________________________________________9.any cheese/ in my sandwich?__________________________________________________No, ______________________________________________10. Any quiz programmes/ on TV tonight?__________________________________________________Yes, ______________________________________________.Bài 4: mỗi câu tiếp sau đây có một lỗi sai, tìm và sửa lỗi sai kế tiếp viết lại câu đến đúng1. There isn’t some water in the glass. _________________ANY__________________2. There are a three children talking with the teacher. ____________X________________3. Are there some airconditioner in the attic? _________IS THERE A____________________4. Is there any windows in this classroom? ________________ARE______________5. There aren’t some pencils in the pencil case. ____________ANY___________6. There is some people in the backyard. __________ARE_____________7. There are any pictures on the wall. _______SOME_________8. Is there some boy in the living room? ___________A_______9. There are/ any magazines on the table. _____AREN’T/SOME______10. There are a biscuit on the plate. _________IS________Bài 5: Điền some/any/an/ an vào vị trí trống1. There are _____SOME__ people in the streeet. 2. There is _____A__ cinema on the right. 3. There isn’t _____A__ dishwashers in the country house. 4. There aren’t __ANY_____ rivers running through the town centre.5. There is ____A___ bar called Moe’s.6. There are ____SOME___ chests of drawers in our apartment. 7. Is there ____ANY___ chocolate in the kitchen?8. There’s ____AN___ airport next to the city.9. Are there _____ANY__ tourists in this villa?10. Is there ____AN___ office near here?II- Giới tự chỉ địa điểm (Preposition of place)1. Những giới từ chỉ vị trí thông dụng Above /əˈbʌv/ (prep.): phía trên, bên trênAcross /əˈkrɒs/ (prep.): ở bên kiaBetween /bɪˈtwiːn/ (prep.): nghỉ ngơi giữa, nằm ở chính giữaBehind /bɪˈhaɪnd/ (prep.) nghỉ ngơi đằng sauBeside /bɪˈsaɪd/ (prep.) bên cạnh Under /ˈʌn.dɚ/ (prep.) ở mặt dướiOpposite /ˈɒp.ə.zɪt/ (prep.): đối lập In /ɪn/ (prep.) nghỉ ngơi trong, nằm cạnh trongIn front of /ɪn frʌnt əv/ (prep.): ngơi nghỉ phía trướcNear /nɪər/ (prep.): gần, không cần đúng mực khoảng biện pháp và cũng không hẳn ở mặt cạnhNext to /nekst tə/ (prep.): lân cận On /ɒn/ (prep.): làm việc trên (có tiếp xúc bề mặt)2. địa chỉ của giới từGiới từ bỏ chỉ địa chỉ thường đứng sau động tự tobe với đứng trước danh từ. ¤ cấu trúc • The + danh từ + khổng lồ be + giới tự + the + danh tự Ví dụ: - The Cookie is on the plate. (Cái bánh sinh sống trên chiếc đĩa.) - The rabbit is across the street. (Chú thỏ ở bên đó đường.) • There is/ There are + (a/an)+ danh trường đoản cú + giới từ + the + danh trường đoản cú Ví dụ: - There is a cup of coffee on the table. (Có một cốc cafe ở bên trên bàn.) - There is a stool next to the fireplace. (Có một chiếc ghế đẩu ở bên cạnh lò sưởi.)BÀI TẬP VẬN DỤNG CƠ BẢNBài 6: nhìn hình vẽ và viết T (True) nếu câu đúng, F(False) giả dụ câu sai.1. __F___ The hospital is behind the pet shop.2. ___T__ The toy store is between the music store & the restaurant.3. __F___ The supermarket is next khổng lồ the restaurant.4. ___F__ The bookstore is in front of the supermarket.5. __T___ The ngân hàng is opposite the flower shop.Bài 7: Chọn câu trả lời đúng tốt nhất để ngừng các câu sau.1. I sit ______ Sarah at school.

Xem thêm: Toán Lớp 3 Ôn Tập Về Giải Toán Lớp 3 Ôn Tập Về Giải Toán, Giải Toán Lớp 3 Trang 12: Ôn Tập Về Giải ToánXem thêm: Giải Toán Lớp 4 Trang 87 - Toán Lớp 4 Trang 87 Luyện Tập

A. On B. Next khổng lồ C. Between 2. Our family stays ______ a stilt house. A. In B. OnC. In front of3. There are four students at each table ___ me is my friend Justine.A. In front of B. Near lớn C. Opposite4. Tom sits _ Lucy and James. A. Between B. In front of C. Near to5. We have posters __ the walls.A. OnB. Above C. Under6.___ the teacher"s desk is a clock. A. Opposite B. AboveC. Next to7. There"s a wastepaper basket __ her desk.A. OnB. Under C. Between8. Joe & Alan sit ___ each other.A. BetweenB. BesideC. Next9. We had sandwiches ___ a pretty fountain.A. ByB. OnC. In10. You need khổng lồ walk ___ this road quickly. There"s lots of traffic.A. AcrossB. ByC. OnBài 8: Nhìn bức ảnh sau cùng điền giới trường đoản cú vào các câu sau sao để cho phù hợp1. There is an umbrella ___ON___the floor__NEXT TO____ the armchair. 2. There are three boxes ___IN___ the cupboard. 3. The woman is __ON____the armchair and__NEXT TO____ the man. 4. There is a notebook___BETWEEN___ the hat và the telephone. 5. There is a briefcases__UNDER____ the table. 6. There is a cat____ON___ the chair ___BEHIND___ the table. 7. There is a newspaper___ON_____ the floor.8. There is a desk ___IN_____ the room. 9. There is a garbage can_____BETWEEN______ the desk and the cupboard. 10. There are papers ____UNDER____ the telephone. 11. There are two people ____IN___ the room. 12. There are two photos____BETWEEN____ the telephone and the book. 13. The man is ___OPPOSITE___ the window.14. The newspaper is____NEXT TO____ the chair.15. There are three pencils ____ON___ the desk. Bài xích 9: sắp tới xếp các từ sau để sinh sản thành câu hoàn chỉnh1. Trees/ many/park/ are/the/ there/?/inAre there many trees in the park?2. Next/house/bank/is/ the/ to/the/The house is next khổng lồ the bank.3. A/is/my/garden / there / big / house / behind. There is a big garden behind my house.4. Many/ how /students / there / school / Lan"s / in / are/?How many students are there in Lan’s school? 5. Front/a/house / there / of /yard / your /is/ in / small/ ? Is there a small yard in front of your house?BÀI TẬP TỔNG HỢP NÂNG CAO bài xích 10: Điền There is/ There are/There isn"t/ There aren"t/ Is there/ Are there vào các câu sau sao cho đúng.1. There are many people standing outside the department store2. There is a big group of people looking at things in the museum.3. There is a small mèo playing with some toys.4. (A) How many ceiling lights are there? (B) There are two ceiling lights.5. (A) Are there two birds in the tree? (B) Yes, there are6. There are three people in the classroom: two students và one teacher.7. (A) Is there taxi waiting for us? (B) Yes, there is8. (A) Are there any sinks in the bathroom? (B) No, there aren’t9. There are four chairs & one table in the dining room.10. (A). Is there anything I can bởi vì to help? (B) Yes, there is11. Why are there so many cars parked near the library?12. There is great kích hoạt movie playing at the theater. Vì chưng you want to see it?13. I don"t see any buses. Why are there any buses?14. (A) Is there a good reason why he is late? (B) Yes, there is15. There aren’t any English exams that we have lớn study for next week.16. Please wait here for a moment. There is something I have to lớn get in my car.Bài 11: chú ý vào bảng và dứt đoạn văn sau bằng cách điện There is/ There isn"t/ There are/There aren"t any.In new york City (1) there are ninety-seven skyscrapers & (2)there is a new one called One World Trade Centre. (3)There isn’t a beach but (4) There are sixteen bridges. (5)There aren’t any casinos but(6) There is a famous statue.(7)There is zoo in Central Park. (8) There isn’t an old castle and (9) there aren’t any trolleys.Bài 12: Đọc đoạn văn sau với dựa theo văn bản trong đoạn văn quyết định xem câu như thế nào đúng, câu nào sai. Nếu như đúng thì viết là T (True); ví như sai thì viết là F (False) .Hello. My name is Lan. I"m fourteen years old và I"m in grade 8. I live with my parents and my brother in the city center. My house is on Le Loi street. Near my house, there is a lake. Next to lớn the lake, there is a small park. There is a khách sạn opposite my house. Lớn the left of the hotel, there is a post office and there is a drugstore khổng lồ the right of it. On our street, there is also a bakery, a restaurant, a cinema & a toystore. The restaurant is between the bakery and the toystore.1.There are four people in her family.__T___2.The lake is near the park.__T___3.There is a big park near the lake__F___4.The khách sạn is between the post office and the drugstore.__T___5.The bakery is on her street.__T___6.There isn"t a cinema on her street.__F___7.The bakery is between the restaurant and the toystore.__F___Bài 13: Hãy viết 2 câu cho từng bức tranh dưới đây, mỗi câu thực hiện 1 giới tự chỉ vị trí. Câu sản phẩm 2 bắt đầu bằng cấu tạo There is/ There are...Ví dụ:(Books/TV) - The books are under the TV - There are books under the TV1. (apple/ bananas)The táo bị cắn dở is between the bananasThere is an apple between the bananas2. (palm tree/ pine tree)The palm tree is next to/ beside/ near the pine treeThere is a palm tree next to/ beside/ near the pine tree3. (painting/ bed) The painting is above the bed.There is a painting above the bed.4. (fruit/ bowl)The fruit is in the bowl.There is fruit in the bowl.5. (stove/fridge)The stove is opposite the fridge There is a stove opposite the fridge6. (shoes/ coach)The shoes are in front of the coachThere are shoes in front of the coach.