Bài Tập Tiếng Anh Lớp 4 Unit 11 Có Đáp Án

     

Mời quý thầy cô và những em học sinh tham khảo Bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 4 Unit 11 có đáp án sau đây. Vào đề này, những em sẽ tiến hành ôn tập lại toàn bộ phần kiến thức và kỹ năng ngữ pháp và từ vựng Unit 11 What time is it? SGK giờ Anh lớp 4 công tác mới. Những em có thể mở sách ôn tập lại lý thuyết trước lúc làm bài để đạt công dụng cao nhất. Chúc các em làm bài tốt!


1. Bài bác tập giờ đồng hồ Anh 4 unit 11 What time is it?

Task 1. Read & tick √ or cross x. There are two examples:


Examples:

*

Task 2. Order the words. There is one example.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 unit 11 có đáp án

Example: breakfast/ Tony/ at/ has/ 7 o’clock

Tony has breakfast at 7 o’clock.


1. You/ what/ go/ do/ time/ school/ to_____________________________________?

2. In/ do/ you/ do/ what/ morning/ the_____________________________________?

3. Time/ is/ what/ it_____________________________________?

4. Homework/ Linda/ at/ does/ 8 o’clock/ her_____________________________________.

5. Football/ Peter/ at/ plays/ 4:45_____________________________________.

Task 3. Read and write YES or NO.

Hi, I’m Ha. I study at Hoa Sen Primary School. I usually get up at 7.00. After breakfast, I walk khổng lồ school at 7.40. My school starts at 8.00. My friends và I play badminton at break time. We have three subjects in the afternoon. The school finishes at 4.30.

0.

Ha is a pupil at Hoa Sen Primary School.

YES

1.

She usually gets up at seven a.m.

____

2.

She goes lớn school at seven fifteen.

____

3.

Ha & her friends play volleyball at break time.

____

4.

She studies four subjects in the afternoon.

____

5.

Her school day finishes at four thirty.

____

Task 4. Read & number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.


0

A

Minh: What vày you usually do on Sarturday mornings, An?

B

An: At six o’clock. What time is it now?

C

Minh: I cycle, too. What time vì you cycle?

D

An: Oh, no. We’re late for school. Let’s run now.

E

Minh: It’s seven fifty.

Xem thêm: Công Ng Hệ Thống Làm Mát - Công Nghệ 11 : Bài 26, Lý Thuyết Công Nghệ 11: Bài 26

F

An: I usually cycle. What about you?

Task 5. Look và write. There is one example

Example:

Task 6. Put words in order.

1. Mother/ early/ my/ up/ gets/ ./

____________________________

2. Father/ breakfast/ morning/ Her/ the/ has/ in/ ./

____________________________

3. Go/ What/ bed/ time/ to/ do/ you/ ?/

____________________________

4. Thirty/ p.m/ It/ five/ is/ ./

____________________________

Task 7. Write about you. 

1. What time vì you get up?

___________________________


2. What time vì chưng you have lunch?

___________________________

3. What time bởi you watch TV?

___________________________

4. What time bởi you vị your homework?

___________________________

Task 8. Ask and answer the question. 

What time does she get up? => She gets up at 6.00 o’clock.

1. Linh /go to school/ 7.30

____________________________________________________

2. We/ have breakfast/ 7.15

____________________________________________________

3. Hung/ go to bed/ 11.00

____________________________________________________

4. Phong/ have lunch/ 12.00

____________________________________________________

5. Your sister/ go khổng lồ work/ 7.50

____________________________________________________

2. Đáp án bài bác tập unit 11 What time is it? lớp 4

Task 1. Read & tick √ or cross x. There are two examples:

1 – V; 2 – X; 3 – X; 4 – V; 5 – V

Task 2. Order the words. There is one example.

1 – What time vày you go lớn school?

2 – What vì you vì in the morning?

3 – What time is it?

4 – Linda does her homework at 8 o’clock.

5 – Peter plays football at 4:45.

Task 3. Read & write YES or NO.

1 – Yes; 2 – No; 3 – No; 4 – No; 5 – Yes

Task 4. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

1 – F; 2 – C; 3 – E; 4 – B; 5 – E; 6 – D

Task 5. Look & write. There is one example

1 – breakfast

2 – get up

3 – Go to bed

4 – Go home

5 – dinner

Task 6. Put words in order.

1 – My mother gets up early.

2 – Her father has breakfast in the morning.

3 – What time vì chưng you go khổng lồ bed?

4 – It is five thirty p.m.

Task 7. Write about you.

Học sinh từ bỏ trả lời.

1 – I get up at 7 o’clock.

2 – I have lunch at eleven thirty.

3 – I watch TV at 6 p.m.

4 – I bởi vì my homework at 9 p.m.

Task 8. Ask & answer the question.

What time does she get up? => She gets up at 6.00 o’clock.

1. Linh /go to lớn school/ 7.30

____What time dos Linh go to school? She goes to lớn school at 7.30 a.m._____

2. We/ have breakfast/ 7.15

____What time bởi you have breakfast? We have breakfast at 7.15.____

3. Hung/ go khổng lồ bed/ 11.00


____What time does Hung go khổng lồ bed? He goes lớn bed at 11.00.________

4. Phong/ have lunch/ 12.00

_____What time does Phong have lunch? He has lunch at 12.00._______

5. Your sister/ go lớn work/ 7.50

_____What time does she sister go to lớn work? She goes khổng lồ work at 7.50._____

Trên đây là Đề bình chọn tiếng Anh lớp 4 Unit 11 What time is it? kèm đáp án. Mời bạn đọc xem thêm nhiều tư liệu ôn tập giờ Anh lớp 4 khác như: Giải bài tập giờ đồng hồ Anh 4 cả năm, Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh lớp 4 online, Đề thi học tập kì 2 lớp 4, Đề thi học tập kì 1 lớp 4, … được update liên tục bên trên dongan-group.com.vn.

Xem thêm: Địa Điểm, Thủ Tục, Cách Thức Để Bảo Hành Tủ Lạnh Samsung Bảo Hành Tivi Sony


Bên cạnh team Tài liệu học hành lớp 4, mời quý thầy cô, bậc cha mẹ tham gia nhóm học tập: tài liệu tiếng Anh đái học – nơi cung ứng rất nhiều tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh miễn phí giành cho học sinh tiểu học tập (7 – 11 tuổi).