Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 6

     

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Stand up

Loạt bài xích soạn, giải bài tập tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Stand up sẽ giúp đỡ Giáo viên, phụ huynh có thêm tài liệu nhằm hướng dẫn những em học viên lớp 3 dễ dàng dàng sẵn sàng bài để học giỏi môn tiếng Anh lớp 3.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 3 unit 6

Bạn đang xem: bài xích tập giờ đồng hồ anh lớp 3 unit 6


*

*

Bài nghe:

a) Good morning, Mr Loc.

Good morning, class. Sit down, please!

b) Be quiet, boys!

Sorry, Sir.

Hướng dẫn dịch:

a) xin chào buổi sáng, thầy Lộc. / chào thầy Lộc buổi sáng!

Chào buổi sáng, cả lớp. Mời các em ngồi!

(Chào những em buổi sáng!)

b) Hãy giữ im lặng nào, các chàng trai/ cậu bé!

Chúng em xin lỗi thầy.

2. Point, say & do the actions. (Chỉ, nói và triển khai những hành động).


*

Stand up! (Mời em đứng lên!)

a) come here

b) don"t talk

c) mở cửa your book

d) close your book

Hướng dẫn dịch:

a) lại đây/đến đây.

b) không thủ thỉ /im lặng.

c) hãy mở sách ra.

d) hãy đóng/gấp sách lại.

3. Let’s talk. (Chúng ta cùng nói).

Don"t talk!

Come here, please!

Open your book, please!

Close your book, please!

Stand up, please!

Sit down, please!

Hướng dẫn dịch:

Không nói chuyện!

Xin sung sướng đến đây!

Xin phấn kích mở sách ra!

Xin vui mắt đóng sách lại!

Mời (em) đứng lên!

Mời (em) ngồi xuống!

4. Listen and tick. (Nghe và khắc ghi tick.)


*

Bài nghe:

1. A2. C 3. C

Nội dung bài bác nghe:

1. Mr Loc: Good morning, boys and girls.

Class: Good morning, Mr Loc.

Mr Loc: Sit down, please!

2. Miss Hien: Be quiet, boys!

Boy: Sorry, Miss Hien.

3. Class: Goodbye, Mr Loc.

Mr Loc: Goodbye, class. Linda, come here, please!

Hướng dẫn dịch:

1. Thầy Lộc: xin chào buổi sáng, các bạn nam và các bạn nữ.

Cả lớp: Chào buổi sáng sớm thầy Lộc ạ.

Xem thêm: Đâu Là Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Mua Hàng Của Người Tiêu Dùng

Thầy Lộc: Ngồi xuống đi!

2. Cô Hiền: Hãy yên ổn lặng, chúng ta nam!

Cậu bé: Xin lỗi cô thánh thiện ạ.

3. Cả lớp: từ giã thầy Lộc ạ.

Thầy Lộc: từ biệt cả lớp. Linda, mang lại đây, có tác dụng ơn!

5. Look & write. (Nhìn với viết).


*

1. Open your book, please!2. Be quiet, please!3. Close your book, please!4. Sit down, please!5. Come here, please!6. Stand up, please!Hướng dẫn dịch:

1. Xin vui lòng mở sách ra!

2. Hãy giữ im thin thít nào!

3. Xin sung sướng đóng sách lại!

4. Xin vui mắt ngồi xuống! / Mời ngồi xuống!

5. Xin vui vẻ đến đây!/ Đến đây nào!

6. Xin vui lòng đứng lên! / Mời đứng lên!

6. Let’s play. (Chúng ta cùng chơi).

Xem thêm: Game Trường Học Lãng Mạn 7, Game Trường Học Lãng Mạn: Trò Trường Học Tình Yêu


Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 2 trang 42 - 43

1. Look, listen and repeat. (Nhìn, nghe và lặp lại.)