Bài Tập Tiện Cnc Có Lời Giải

     
Tổng hợp rất đầy đủ lời giải của những bài tập luôn tiện CNC trường đoản cú cơ bản đến nâng cao, giúp cho chúng ta có thể học xây dựng Tiện CNC một cách chuyên nghiệp hóa và đẩy đủ kỹ năng và kiến thức nhất.

Bạn đang xem: Bài tập tiện cnc có lời giải


Lập trình luôn thể CNC

Ở bài viết trước, dongan-group.com.vn đã ra mắt cho các bạn về những chu trình một thể CNC khi lập trình luôn thể CNC bên trên hệ FANUC. Giả dụ bạn chưa có kiến thức căn phiên bản về thiết kế Tiện CNC thì hoàn toàn có thể tham khảo trước bài viết sau đây:

Sau khi nuốm rõ những kiến căn bạn dạng về lập trình luôn tiện CNCthì bạn phải tích cực và lành mạnh làm những bài tập nhân thể CNC để có thể hiễu rõ hơn những chu trình tiện thể CNC và nắm vững kiến thức hơn.

Các bài tập sẽ giúp đỡ các chúng ta cũng có thể lập trình tiện thể CNC với những nguyên công như:

Bài tập tiện Thô, tiện thể Tinh.

Bài tập luôn tiện Trụ Ngoài, Trụ Trong.

Bài tập luôn tiện Rãnh Ngoài,Rãnh Trong.

Bài tập tiện thể Rãnh phương diện Đầu

Bài tập luôn tiện Ren, Ren Côn

Bài tập Lệnh Khoan,...

Xem thêm: Tuần Thai 11 Tuần Nằm Ở Vị Trí Nào, Sự Phát Triển Của Thai Nhi 11 Tuần Tuổi

Bài tập thiết kế tiện CNC có lời giải

Những bạn vừa bắt đầu tìm hiểu về CNC hoặc đang họckhóa học tập về thiết kế Tiện CNC,chắc chắn vẫn rất cần những bài tập minh họa có lời giải hay tư liệu về CNC nhằm trau dồi cùng ứng dụng các kiến thức đã có được học vào bài tập hay thực tế.

Bài viết tiếp sau đây sẽ cung cấp cho chúng ta các bài tập tiện thể CNC có lời giải:

Bài 1: Lập trình tối ưu Tiện CNCchi máu theo bạn dạng vẽ sau:

*

Sử dụng G71 để tiện biên dạng ko kể chi tiết, xem xét bỏ qua những rảnh trên thân đưa ra tiết. Sẽ triển khai sau với G75 luôn tiện rãnh trụ ngoài chi tiết.

Lời giải:

Chương trình nhân tiện CNC:


%O0001T0101M8G0 X90. Z5.G50 S3600G96 S275 M03G71 U2. R.2G71 P100 Q102 U0.2 W0.4 F.25N100 G0 G42 X40. S550G1 Z-34. F.5G2 X52. Z-40. R6.G1 X60.G3 X80. Z-50. R10.G1 Z-87.G2 X86. Z-90. R3.G1 X90.N102 G40 Z-125.G0 Z2.M9G28 U0. W0. M05T0303M8G0 X90. Z0.G50 S3600G96 S550 M03G70 P100 Q102G0 Z2.M9G28 U0. W0.M05T0202M8G0 X44. Z-19.G50 S3600G96 S302 M03G75 R0.5G75 X20. Z-30. P500 Q2000 F.1G0 X85.Z-53.G75 R0.5G75 X58. Z-80. P500 Q2000 F.1M9G28 U0. W0. M05M30%


Kết quả được như hình sau:

*

Bài 2: bài bác tập tiện thể CNC: Trụ Ngoài, nhân tiện Rãnh

*

Lời giải:


%O0000T0101M8G0 X84. Z2.G50 S3600G96 S275 M03G71 U2. R.2G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.25N100 G0 G42 X12. S550G1 Z0. F.5X16. Z-2.Z-16.X20.X24. Z-18.Z-53.X30.X40. Z-70.Z-80.G2 X60. Z-90. R10.G1 X80.Z-110.N102 G40 X84.G0 Z2.M9G28 U0. W0.M05T0202M8G0 X84. Z2.G50 S3600G96 S550 M3G70 P100 Q102G0 Z2.M9G28 U0. W0.M05T0303M8G0 G54 X34. Z-43.G50 S3600G96 S302 M03G75 R0.5G99 G75 X20. Z-53. P500 Q2000 F.1G0 X34.M9G28 U0. W0. M05M30%


Kết quả được như hình sau:

*

Bài 3: bài xích tập tiện CNC: Trụ Ngoài, tiện Rãnh

*

Lời giải:


%O0000G21T0101M8G0 X84. Z2.G50 S3600G96 S275 M03G71 U2. R.2G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.25N100 G0 G42 X27. S275G1 Z0.X30. Z-1.5Z-17.X40.X50. Z-30.Z-41.5G2 X55. Z-44. R2.5G1 X60.Z-68.5G2 X63. Z-70. R1.5G1 X66.Z-73.5G2 X69. Z-75. R1.5G1 X77.X80. Z-76.5Z-100.N102 G40 X84.G0 Z2.M9G28 U0. W0.M05T0202M8G0X64. Z-52.G50 S3600G96 S302 M03G75 R0.5G99 G75 X52. Z-55. P500 Q2000 F.1G0 X64.Z-62.G75 R0.5G99 G75 X52. Z-65. P500 Q2000 F.1G0 X64.M9G28 U0. W0. M05M30%


Kết trái được như hình sau:

*

Bài 4: bài xích tập luôn thể CNC: Trụ Ngoài, tiện thể Rãnh

*

Lời giải:


%O0000G21T0101M8G0 X64. Z2.G50 S3600G96 S275 M03G71 U2. R.2G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.25N100 G0 G42 X16. S550G1 Z0. F.5X20. Z-2.Z-20.G2 X30. Z-25. R5.G1 X34.G3 X40. Z-28. R3.G1 Z-50.X50. Z-55.Z-85.X60. Z-90.Z-120.N102 G40 X64.G0 Z2.M9G28 U0. W0.M05T0202M8G0 X64. Z2.G50 S3600G96 S550 M03G70 P100 Q102G0 Z2.M9G28 U0. W0.M05T0303M8G0 X64. Z-61.G50 S3600G96 S302 M03X54.G75 R0.5G99 G75 X42. Z-64. P500 Q2000 F.1G0 X54.Z-61.G75 R0.G99 G75 X42. Z-64. P500 Q2000 F.1G0 X54.Z-70.G75 R0.5G99 G75 X42. Z-73. P500 Q2000 F.1G0 X54.Z-79.X53.2G75 R0.5G99 G75 X42. Z-82. P500 Q2000 F.1G0 X53.2M9G28 U0. W0.T0404G0 X25.Z5.G76P011060Q100R70G76X17.4Z-20.P1200Q200F2.G28U0.W0.M05M30%


Kết quả được như hình sau:

*

Bài 5: bài bác tập nhân tiện CNC: Trụ Ngoài, Trụ Trong,Tiện Rãnh Trong

*

Lời giải:


%O0005T0101G0 X124. Z2.G50 S3600G96 S275 M3G71 U2. R.2G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.25N100 G0 G42 X78. S550G1 Z0. F.5X80. Z-1.Z-40.X100.Z-55.5U-3. W-1.5Z-60.X106.X112. Z-63.Z-82.G2 X120. Z-90. R9.G1 Z-120.N102 G40 X124.G0 Z2.G70 P100 Q102G0 Z2.G28 U0. W0. M05T0202G0 X32. Z2.G50 S3600G96 S550 M3G71 U1.5 R.2G71 P104 Q106 U-.4 W.2 F.4N104 G0 G41 X70. S550G1 Z0.X60. Z-30.Z-55.G3 X50. Z-60. R5.G1 X40.G2 X36. Z-62. R2.G1 Z-120.N106 G40 X32.G0 Z2.G70 P104 Q106G0 Z2.G28 U0. W0. M05T0303G0 G54 X56. Z1.25G50 S3600G96 S302 M3Z-43.G75 R0.G75 X68. Z-50. P0 Q2000 F.1G0 X60.X56.Z2.G28 U0. W0. M05M30%


Kết quả được như hình sau:

*

Bài 6: bài bác tập một thể CNC: Trụ Ngoài,Tiện Rãnh Trong, Khoan

*

Lời giải:


%O0006G21T0101G0 X49. Z2.G50 S3600G96 S550 M3G71 U2. R.2G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.5N100 G0 G42 X27. S550G1 Z0.X28. Z-.5Z-9.G3 X40. Z-24.5 R22.X28. Z-40. R22.G1 Z-45.X42.Z-53.X34. Z-55.Z-83.X42.Z-91.X30. Z-95.Z-119.X28. Z-120.Z-125.N102 G40 X49.G0 Z2.G70 P100 Q102G0 Z2.G28 U0. W0. M05T0202G0 X62. Z-56.G50 S3600G96 S302 M3G75 R0.5G75 X30. Z-58. P1000 Q2000 F.1G0 X54.X62.Z-81.G75 R0.5G75 X30. Z-83. P1000 Q2000 F.1G0 X55.Z-94.G75 X30. Z-96. P1000 Q2000 F.1G0 X60.G28 U0.G28W0.M05T0303G97 S1313 M03G0 X0. Z5.Z1.G74 R3.G74 Z-40. Q2. F.5G0 Z5.G28 U0. W0. M05T0404G0 X17. Z1.25G50 S3600G96 S302 M3Z-22.G75 R0.5G75 X28. Z-28. P1000 Q2000 F.1G0 X21.X17.Z1.25G28 U0. W0. M05M30%


Kết quả được như hình sau:

*

Bài 7: bài xích tập tiện CNC: Trụ Ngoài, một thể Rãnh

*

Lời giải:


%O0007G21T0101G0 X26.5 Z2.G50 S3600G96 S550 M3G71 U1.5 R.2G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.5N100 G0 G42 X0. S550G1 Z0.G3 X10. Z-5. R5.G1 X20. Z-12.5Z-23.75G3 X23.5 Z-30. R12.5X14. Z-40. R12.5G2 X9.Z-45. R6.X15. Z-50. R6.G1 X22.5 Z-52.5Z-60.N102 G40 X26.5G0 Z2.G70 P100 Q102G0 Z2.G28 U0. W0. M05T0202G0 X40. Z-19.25G50 S3600G96 S302 M3G75 R0.5G75 X15. Z-20. P0. Q2. F.1G0 X40.G28 U0. W0. M05M30%


Kết trái được như hình sau:

*

Bài 8: bài bác tập luôn thể CNC: Trụ Ngoài,Tiện Rãnh, Khoan

*

Lời giải:


%O0008T0101G0 X104. Z2.G50 S3600G96 S550 M03G71 U2. R.2G71 P100 Q102 U.4 W.2 F.5N100 G0 G42 X26. S550G1 Z0.X30. Z-2.Z-18.X26. Z-20.Z-25.X40.G2 X35. Z-39. R48.X50. Z-64. R48.G3 X97. Z-103.5 R45.X95. Z-113.5 R45.G1 Z-125.X40. Z-152.5Z-180.N102 G40 X104.G0 Z2.G70 P100 Q102G0 Z2.G28 U0. W0. M05T0202G0 X46. Z-23.G50 S3600G96 S302 M3G75 R0.5G75 X22. Z-25. P500 Q2000 F.1G0 X46.G28 U0. W0. M05T0303G97 S1313 M03G0 X0. Z5.Z2.G74 R3.G74 Z-40. P0 Q2000 F.25G0 Z5.G28 U0. W0. M05M30%


Kết quả được như hình sau:

*

Hy vọng cácbài tập luôn thể CNCnày để giúp ích cho các bạn trong quy trình học tiện thể CNC và làm việc với máy Tiiện CNC giỏi hơn!

Khóa học tập tiện CNC sinh sống dongan-group.com.vn

​Bài viết trên vẫn tổng hợp những bài tậpvề lập trình tiện CNC. Nếu bạn muốn có thể thành thạo xây dựng Tiện CNC xuất sắc hơn, cấp tốc hơn thì hoàn toàn có thể tham khảo khóa huấn luyện và đào tạo Tiện CNC của trung trung tâm dongan-group.com.vn.

Dạy vận hành máy CNC với lập trình CNC.

Khóa học giảng dạy kèm riêng biệt từng tín đồ đến lúc thành thạo.

Xem thêm: Sửa Máy Lọc Khí Tại Nhà Usb 3G Viettel Dcom E173Eu, Sửa Chữa Tủ Lạnh Sanyo Usb 3G Viettel

Thực hành trên thứ Tiện CNC thực tế.

Thời gian học, lịch họcdo chúng ta tự chọn

Bạn có thể tham khảo theo liên kết sau:https://dongan-group.com.vn/van-hanh-may-cnc-2-2.html

Chân thành cảm ơn chúng ta đã suy xét các khóa học của dongan-group.com.vn! Chúc bạn thành công!