Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn

     

Thì vượt khứ kết thúc và vượt khứ chấm dứt tiếp diễn là hai thì thường gặp cũng như xuất hiện thêm nhiều trong ngữ pháp giờ Anh. Vậy làm thế nào để riêng biệt hai thì rất dễ khiến cho nhầm lẫn này? Hôm nay, dongan-group.com.vn vẫn cung cấp cho bạn những kiến thức không thiếu thốn nhất để phân biệt thì quá khứ kết thúc và quá khứ xong xuôi tiếp diễn.

Bạn đang xem: Bài tập thì quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn


*
*
*
*
*
Bài tập áp dụng phân biệt thì QKHT với QKHTTD

Bài tập

Cho dạng đúng của rượu cồn từ trong ngoặc.

Xem thêm: Magellan Có Ph Ma Gien Lan Là Người Nước Nào, Fernão De Magalhães

They (come) …………….. Back trang chủ after they (finish) ………………… their work.She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.Before he (go) ………………………….. Khổng lồ bed, he (read) ………………………… a novel.He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.When I came khổng lồ the stadium, the match (start) ………………………………….Before she (listen) ………………….. Lớn music, she (do)……………………. Homework.Last night, Peter (go) ………………….. Lớn the supermarket before he (go) ………………… home.It was very noisy next door. Our neighbours (have) a party.John và I went for a walk. I had difficulty keeping up with him because he … (walk) so fastSue was sitting on the ground.She was out of breath. She … (run)When I arrived, everybody was sitting round the table with their mouths full. They … (eat)When I arrived, everybody was sitting round the table and talking. Their mouths were empty, but their stomachs were full. They … (eat)Jim was on his hands & knees on the floor. He … (look) for his contact lens.When I arrived, Kate … (wait) for me. She was annoyed with me because I was late & she … (wait) for a long time.

Xem thêm: Top 10 Điện Thoại Chụp Hình Đẹp Nhất 2020, 10 Điện Thoại Chụp Ảnh Đẹp Nhất Thế Giới

Đáp án

came – had finishedhad metwent – had readhad startedlistened – had donehad gone – wentwere havingwas walkingwere eatinghad been eatingwas lookingwas waiting … had been waiting

Trên trên đây là cụ thể cấu trúc, biện pháp dùng, phân biệt và biện pháp phân biệt thì quá khứ kết thúc và quá khứ chấm dứt tiếp diễn. Hy vọng chúng ta có thêm được gần như kiến thức có ích sau khi đọc bài viết này.