Bài Tập Phân Tích Báo Cáo Tài Chính

     
*

Tôi rất bất thần khi tìm kiếm được 22 bài tập kế toán so sánh tài chủ yếu này trong đội facebook của trường. Điều quan trọng đặc biệt hơn là các bài này không được đăng tải phải mạng. Tôi share với các bạn hy vọng rất nhiều giúp được bạn hiện đại trong học tập, thực hành thực tế tiến tới là công việc.

Bạn đang xem: Bài tập phân tích báo cáo tài chính

BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

Câu 1 : BCĐKT trên thời điểm cuối năm N của người sử dụng XY có các số liệu sau (Đơn vị: tỷ đ)

Tiền

Tài sản nạm định

Đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn

200

500

100

Nợ ngắn hạn

VCSH

Nợ lâu năm hạn

450

600

300

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

???

220


Biết: những năm N, công ty có Doanh thu: 600 tỷ đ.

Tổng tài sản tại thời điểm đầu xuân năm mới N của người tiêu dùng XY là 1000 tỷ đ.

Yêu cầu: Tính những số liệu sau của công ty: Phải thu ngắn hạn, hệ số giao dịch ngắn hạn, thông số nợ, công suất sử dụng tổng tài sản.

Câu 2 : Ngày 31/12/N, công ty Z gồm số liệu trên Bảng phẳng phiu kế toán như sau (tỷ đồng):

Tài sản

Nguồn vốn

Tiền

?

Vay ngắn hạn

600

Khoản cần thu ngắn hạn

400

Phải trả người cung cấp ngắn hạn

400

Hàng tồn kho

?

Vay nhiều năm hạn

500

TSCĐ (GTCL)

?

VCSH

?

Tổng gia sản

?

Nguồn vốn

?


Yêu cầu: Tìm các thông tin còn thiếu trên BCĐKT. Biết: Tỷ số nợ trên tổng tài sản: 50%; Tỷ số kĩ năng thanh toán nhanh: 0,5; Tỷ số kĩ năng thanh toán hiện nay hành: 1,1.

Câu 3 BCĐKT trên thời điểm cuối năm N của doanh nghiệp XY có những số liệu sau (Đơn vị: tỷ đ)

Tiền

Tài sản thế định

Trả trước cho tất cả những người bán ngắn hạn

180

500

120

Nợ ngắn hạn

VCSH

Nợ nhiều năm hạn

450

600

300

Phải thu ngắn hạn khách hàng

Hàng tồn kho

320

???


Biết: trong năm N, công ty có Doanh thu: 600 tỷ.

Tổng gia tài tại thời điểm đầu xuân năm mới N của người tiêu dùng XY là 1000 tỷ đ.

Yêu cầu: Tính những số liệu sau của công ty: Hàng tồn kho, hệ số thanh toán ngắn hạn, hệ số nợ, năng suất sử dụng tổng tài sản.

Câu 4 : công ty DHT có những số liệu sau (Đơn vị: tỷ VND)

Tiền

Tài sản gắng định

Doanh thu

LNST

Phải thu NH

100

510

730

120

150

Nợ ngắn hạn

VCSH

Nợ lâu năm hạn

Đầu tứ TC NH

Hàng tồn kho

250

550

200

100

140

1 năm = 365 ngày. Công ty không phát hành cổ phiếu.

Yêu cầu: Tính những số liệu sau: tổng tài sản, gia sản ngắn hạn, phần trăm sinh lời tổng tài sản(ROA), hệ số giao dịch NH, thông số nợ, kỳ thu tiền bình quân?

Câu 5 Ngày 31/12/N, doanh nghiệp Z bao gồm số liệu bên trên Bảng phẳng phiu kế toán như sau (tỷ đồng):

Tài sản

Nguồn vốn

Tiền

?

Vay ngắn hạn

?

Khoản yêu cầu thu ngắn hạn

400

Phải trả người chào bán ngắn hạn

400

Hàng tồn kho

?

Vay lâu năm hạn

500

TSCĐ (GTCL)

?

VCSH

?

Tổng gia tài

3000

Nguồn vốn

?


Yêu cầu: Tìm những thông tin còn thiếu trên BCĐKT. Biết: Tỷ số nợ: 50%; Tỷ số kĩ năng thanh toán nhanh: 0,5; Tỷ số kĩ năng thanh toán hiện tại thời: 1,1.

Xem thêm: Thay Đổi Nguyện Vọng Bằng Phiếu 2021, Tất Cả Thắc Mắc Về Đổi Nguyện Vọng Năm 2021

Bài 1 công ty Mai Linh gồm tỷ số thanh toán ngắn hạn là 1.9. Chú ý một bí quyết độc lập, các hành động dưới đây ảnh hưởng như nỗ lực nào đến tỷ số thanh toán giao dịch nợ thời gian ngắn của công ty?

a. Thu hồi một khoản bắt buộc thu ngắn hạn người sử dụng bằng tiền giữ hộ ngân hàng

b. áp dụng tiền mặt tại quỹ nhằm trả bớt các khoản buộc phải trả nhà cung ứng ngắn hạn

c. Vay thời gian ngắn bằng các giấy nợ thời gian ngắn và áp dụng số chi phí thu được để mua vật liệu dự trữ

d. Phạt hành cổ phiếu thường và sử dụng số chi phí thu được nhằm trả bớt những khoản phải trả ngắn hạn

Bài 2 chúng ta quan gần kề thấy ROE của một doanh nghiệp cao hơn trung bình ngành, nhưng lại cả lợi tức đầu tư ròng biên với tỷ số nợ thấp hơn mức trung bình ngành. Những câu dưới đó là đúng, sai hay chưa tóm lại được?

a. Doanh lợi tổng gia sản (ROA)của công ty phải cao hơn nữa trung bình ngành

b. Vòng quay tổng tài sản phải cao hơn trung bình ngành

c. Vòng quay tổng tài sản phải thấp rộng trung bình ngành

d. Vòng xoay tổng tài sản bằng vừa đủ ngành

e. Doanh lợi tổng tài sản bằng mức độ vừa phải ngành

Bài 3 doanh nghiệp T cùng S có tác dụng sinh lời (làm nạp năng lượng có lãi), và cả hai đều sở hữu cùng tổng tài sản (TA), doanh thu (S), doanh lợi tổng tài sản (ROA) cùng lợi nhuận ròng rã biên (PM). Mặc dù nhiên, doanh nghiệp T gồm tỷ số nợ cao hơn. Các câu dưới đấy là đúng, sai tuyệt chưa kết luận được?

a. Công ty T gồm ROE cao hơn công ty S

b. Doanh nghiệp T có vòng xoay tổng gia sản thấp hơn công ty S

c. Doanh nghiệp T có ích nhuận chuyển động (EBIT) rẻ hơn công ty S

d. Doanh nghiệp T có thông số nhân vốn chủ sở hữu thấp hơn doanh nghiệp S (hệ số nhân VCSH = Tổng tài sản chia VCSH)

e. Công ty T có vòng xoay tài sản cố định và thắt chặt (hiệu suất sử dụng tài sản cố định) cao hơn doanh nghiệp S

Bài 4 những năm N, doanh nghiệp Vĩ Đại có lợi nhuận sau thuế đạt tới 28 triệu đồng. Yêu cầu: Tính thu nhập cá nhân một cổ phần thường (EPS) của công ty, biết: doanh nghiệp không vạc hành cổ phiếu ưu đãi; trong những năm N, tình hình số lượng cổ phiếu thường vẫn lưu hành của công ty tình tiết như sau:

Ngày

Số lượng cp thường vẫn lưu hành

Giải thích

1/1/N

10.000

31/3/N

16.000

Phát hành thêm 6.000 cổ phiếu thường vào ngày 31/3/N

31/08/N

14.500

Mua lại 1.500 cổ phiếu thường làm cp quỹ vào ngày 31/08/N

Bài 5 công ty Kim Long dự kiến doanh thu năm tới là $300,000 và chi tiêu hoạt đụng là $270,000. Công ty sẽ có tài năng sản là $200,000 và dự án hiện tại sẽ được tài trợ vì 30% Nợ cùng 70% vốn công ty sở hữu. Lãi suất vay vốn ngân hàng là 10%, tuy vậy tỷ số TIE đề nghị được giữ buổi tối thiểu là 4.0. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 40%. Giám đốc tài chủ yếu mới của người tiêu dùng muốn xem ROE đổi khác như cố kỉnh nào nếu công ty tăng tỷ số Nợ lên buổi tối đa nhưng lại vẫn giữ TIE theo yêu cầu. đưa định rằng doanh thu, chi phí hoạt động, tài sản, lãi suất vay và thuế suất không đổi. ROE biến hóa bao nhiêu khi cơ cấu tổ chức vốn cố gắng đổi?


Bài 6

Tìm những thông tin còn thiếu của người sử dụng Đại Thành, biết số liệu cuối năm N như sau:

Tỷ số Nợ/tổng gia sản = 40%

Hệ số giao dịch thanh toán nhanh = 0,8

Hiệu suất thực hiện tổng gia tài = 1,5

Vòng quay mặt hàng tồn kho = 6

Kỳ thu tiền trung bình = 18 ngày

Lợi nhuận gộp = 20% lợi nhuận thuần

Giả định:

1năm tất cả 360 ngày. Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/N ngay số liệu trung bình năm N

Bảng cân đối kế toán 31/12/N

Tài sản

Nợ với Vốn công ty sở hữu

Tiền phương diện = ???

Phải trả thời gian ngắn = 25.000

Phải thu thời gian ngắn = ???

Vay ngắn hạn = ???

Hàng tồn kho = ???

Vay lâu năm = 60.000

TSCĐ = ???

Vốn góp lúc đầu = ???

LN chưa trưng bày = 95.000

Tổng gia tài =???

Tổng Nợ cùng Vốn chủ cài đặt = 370.000

Doanh thu thuần = ???

Giá vốn hàng bán = ???

Bài 7 Tại ngày 31/12/N, doanh nghiệp NKD có những số liệu sau đây (Đơn vị: triệu $)

Tiền

100

Đầu bốn tài thiết yếu ngắn hạn

0

Tài sản dài hạn

283,5

Doanh thu

1.000

Lợi nhuận sau thuế

50

Tỷ số giao dịch nhanh

2

Tỷ số giao dịch thanh toán hiện hành

3

Kỳ thu chi phí bình quân

40 ngày

ROE

12%


Giả định:

1năm có 360 ngày. Số liệu bên trên BCĐKT ngày 31/12/N ngay số liệu trung bình năm N

Hãy tính các số liệu sau của người tiêu dùng tại ngày 31/12/N: Khoản buộc phải thu, nợ ngắn hạn, gia tài ngắn hạn, tổng tài sản, ROA, vốn công ty sở hữu, nợ dài hạn.

Bài 8 Trích bảng bằng vận kế toán ngày 31/12/N của người sử dụng Danh giờ đồng hồ như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản

1/1/N

31/12/N

Nguồn vốn

1/1/N

31/12/N

A. Gia tài ngắn hạn

800

1000

A. Nợ phải trả

1300

2200

1. Tiền

80

50

1. Nợ ngắn hạn

500

1000

2. đề nghị thu ngắn hạn

70

350

- cần trả fan bán

300

760

3. Mặt hàng tồn kho

550

320

- phải trả tín đồ lao động

120

190

4. TSNH khác

100

280

- phải trả, cần nộp khác

80

50

B. Gia sản dài hạn

1200

2000

2. Vay lâu năm hạn

800

1200

1. Tài sản cố định hữu hình

1200

2000

B. Vốn công ty sở hữu

700

800

- Nguyên giá

1500

2400

1. Vốn chi tiêu của CSH

600

600

- Khấu hao lũy kế

(300)

(400)

2. Lợi nhuận không phân phối

100

200

Tổng Tài sản

2000

3000

Tổng mối cung cấp vốn

2000

3000

Yêu cầu: Lập bảng phân tích tình tiết nguồn vốn và thực trạng sử dụng vốn của người sử dụng Danh Tiếng trong thời điểm N.

Bài 9

Lợi nhuận ròng của công ty Công Vinh năm gần nhất là $1 tỷ, và doanh nghiệp hiện tất cả 200,000,000 cp đang giữ hành. Doanh nghiệp muốn chi trả 40% lợi nhuận. Hỏi cổ tức 1 cp mà công ty ra mắt là bao nhiêu?ROE của một doanh nghiệp lớn là 12% và hệ số nợ là 0,4. Hỏi ROA của doanh nghiệp này là bao nhiêu?Một doanh nghiệp bao gồm tổng chi phí lãi vay là 20.000$ một năm, lợi nhuận trong năm sẽ là 2 triệu $, thuế suất thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp là 40%, tỷ suất doanh lợi lệch giá là 6%. Yêu thương cầu: xác định tỷ số kĩ năng thanh toán lãi vay những năm của doanh nghiệp.

Bài 10 công ty Nam Khánh đang lưu ý phát hành cp mới và sử dụng số chi phí thu được nhằm trả các khoản nợ của công ty. Việc phát hành cp mới không ảnh hưởng gì cho tới tổng tài sản, lãi vay mà công ty phải trả, EBIT hoặc thuế suất thuế công ty. Các câu dưới đấy là đúng, sai giỏi chưa kết luận được?

a. Lợi tức đầu tư ròng sẽ bớt b. Tỷ số TIE đã giảm

c. ROA sẽ sút d. Thuế nên nộp vẫn tăng

e. Các khoản thu nhập chịu thuế sẽ giảm


Bài 11 công ty Thiên Nga vừa xây cất thêm cp thường mới và thực hiện số tiền thu được để thanh toán một số trong những giấy nợ ngắn hạn. Hành vi này không ảnh hưởng tới tổng tài sản và lợi nhuận hoạt động của công ty. Các câu dưới đây là đúng, sai tốt chưa tóm lại được?

a. Thông số nhân vốn chủ sở hữu của người tiêu dùng tăng (hệ số nhân VCSH = Tổng gia tài chia VCSH)

b. Tỷ số khả năng sinh lời cơ phiên bản (= EBIT / Tổng gia sản bình quân) của doanh nghiệp tăng

c. Tỷ số TIE giảm xuống

d. Tỷ số Nợ của người sử dụng tăng lên

e. Tỷ số khả năng thanh toán thời gian ngắn tăng lên

Bài 12

a) doanh nghiệp Minh Thu bán hàng với điều kiện có thể chấp nhận được khách hàng thiết lập chịu trong khoảng 30 ngày. Lợi nhuận năm ngoái là $450,000, khoản yêu cầu thu bình quân là $45,000. Giả dụ DSO của bạn thấp hơn thời hạn tín dụng 30 ngày, thì quý khách đang trả nợ đúng thời hạn. Ngược lại, nghĩa là người sử dụng đang trả nợ chậm. Khách hàng trả nợ sớm/muộn bao lâu? Trả lời thắc mắc dựa bên trên phương trình sau: DSO - thời hạn tín dụng thanh toán = Số ngày sớm/muộn, mang sử một năm có 365 ngày. Nếu giá trị dương là quý khách hàng đang thanh toán giao dịch chậm.

DSO (Days Sales Outstanding) ≡ ACP (Average Collection Period): Kỳ thu tiền trung bình

b) hiện nay nay, để khẳng định bình quân độ dài thời gian thu tiền bán sản phẩm của doanh nghiệp kể từ khi xuất giao hàng cho đến khi thu được tiền chào bán hàng, bạn ta thường dùng chỉ tiêu Kỳ thu tiền trung bình (được tính theo công thức Kỳ thu tiền trung bình = Khoản cần thu bình quân / lợi nhuận thuần trung bình ngày). Theo bạn, cách làm này đã thực sự tuyệt đối hay chưa? giả dụ chưa, các bạn hãy khuyến cáo ý kiến nâng cao cách tính để tiêu chuẩn trên hoàn toàn có thể theo sát hơn thế nữa với mục tiêu thuở đầu khi người ta desgin nó.

Bài 13 công ty Hạnh Phúc gồm bảng bằng vận kế toán như sau:

Tiền

$10,000

Khoản yêu cầu trả

$30,000

Khoản nên thu

50,000

Nợ ngắn hạn khác

20,000

Hàng tồn kho

150,000

Nợ nhiều năm hạn

50,000

TSCĐ ròng

90,000

Vốn cp thường

200,000

Tổng TS

$300,000

Tổng Nợ với vốn cổ phần

$300,000

Năm ngoái doanh nghiệp có $15,000 lợi nhuận ròng trên $200,000 doanh thu. Mặc dù nhiên, người đứng đầu tài thiết yếu mới tin tưởng rằng hàng tồn kho sẽ dư thừa và có thể giảm bớt để làm cho tỷ số kĩ năng thanh toán thời gian ngắn xuống bằng mức vừa đủ ngành là 2.5, nhưng không tác động tới lệch giá và lợi nhuận ròng. Mang định hàng tồn kho được thanh lý với giá cả bằng quý giá ghi sổ, nhằm đạt được tỷ số kĩ năng thanh toán thời gian ngắn là 2.5, và số tiền được tạo ra được áp dụng để thâu tóm về cổ phiếu thường, những yếu tố khác không đổi. ROE biến hóa bao nhiêu?

Bài 14 tiếp sau đây là báo cáo tài chủ yếu tóm tắt của doanh nghiệp CP Orion (đơn vị tính: tỷ VND).

Báo cáo KQKD năm 2010

Tài sản

Nguồn vốn

Doanh thu thuần về chào bán hàng

???

Tiền

50

Phải trả ngắn hạn

120

Giá vốn mặt hàng bán

1750

Phải thu ngắn hạn

50

Vay ngắn hạn

260

Lợi nhuận gộp về bán hàng

230

Hàng tồn kho

350

Vay nhiều năm hạn

120

Doanh thu vận động tài chính

123

Tài sản dài hạn

???

Vốn chủ sở hữu

???

Chi giá thành tài chủ yếu (lãi vay)

100

Tổng tài sản

???

Tổng nguồn vốn

1050

Chi phí buôn bán hàng

???

Yêu cầu:

- Điền những thông tin không đủ trên 2 báo cáo.

Chi phí làm chủ doanh nghiệp

32

Lợi nhuận thuần từ KD

144

Lợi nhuận khác

-55

Tổng LN kế toán tài chính trước thuế

???

Thuế TNDN

???

Lợi nhuận sau thuế TNDN

66,75

Bài 15 Hãy xong xuôi bảng bằng vận kế toán và các số liệu về doanh thu, giá chỉ vốn hàng phân phối và lãi gộp cho doanh nghiệp T&G, thực hiện số liệu sau:

Tỷ số Nợ: 50%

Kỳ thu chi phí bình quân: 40 ngày

Khả năng giao dịch nhanh: 1,2

Tỷ số Lãi gộp/Doanh thu: 28%

Hiệu suất sử dụng tổng tài sản: 2

Vòng quay sản phẩm tồn kho: 4 vòng/năm

Giả định:

1năm có 360 ngày. Số liệu trên BCĐKT ngày 31/12/N thông qua số liệu trung bình năm N

Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N

Tài sản

Nguồn vốn

Tiền

?

Khoản bắt buộc trả ngắn hạn

?

Khoản phải thu ngắn hạn

?

Nợ lâu năm hạn

600

Hàng tồn kho

?

Vốn góp ban đầu

?

TSCĐ (GTCL)

?

LNGL

975

Tổng gia tài

3000

Nguồn vốn

?


Bài 16 Năm N, doanh nghiệp Phát Đạt có những thông tin như sau: hệ số nợ bình quân: 0,6 (Không có nợ lâu năm hạn). Tỷ số kĩ năng thanh toán nợ thời gian ngắn tại thời khắc cuối năm: 0,8. Tỷ suất doanh lợi doanh thu: 1,25%. Lợi nhuận thuần: 5400 trđ. ROA = 2,5%. Số dư những khoản đề nghị thu: Đầu năm: 500 trđ; Cuối năm: 688 trđ. Công ty vay vốn với kỳ hạn vay trung bình là 6 tháng. ROE vừa đủ ngành là 5%. 1 năm có 360 ngày. Hỏi: các kết luận sau là Đúng, Sai hay là không kết luận được?

Công ty không áp dụng vốn ngắn hạn để đầu tư chi tiêu dài hạn.Công ty có khả năng trả nợ đúng hạn.Khả năng sinh lời của các đồng vốn nhà sở hữu của người sử dụng là cao hơn nữa so với vừa phải ngành.Trung bình trong năm, cứ sau chưa đến 30 ngày kể từ lúc giao hàng, doanh nghiệp sẽ chiếm được tiền hàng.

Bài 17 công ty Thơm Ngát gồm tỷ số giao dịch nhanh là 0.9. Chú ý một bí quyết độc lập, các hành vi dưới đây tác động như thế nào cho tỷ số thanh toán giao dịch nhanh của công ty?

a. Tịch thu một khoản bắt buộc thu ngắn hạn quý khách hàng bằng tiền nhờ cất hộ ngân hàng

b. áp dụng tiền mặt tại quỹ để trả bớt các khoản đề xuất trả nhà cung ứng ngắn hạn

c. Vay ngắn hạn bằng các giấy nợ ngắn hạn và áp dụng số tiền thu được để mua nguyên liệu dự trữ

d. Phạt hành cp thường và sử dụng số chi phí thu được để trả bớt những khoản nên trả ngắn hạn

Bài 18 công ty Thanh Vân có tài năng sản thời gian ngắn là $5 triệu, $3 triệu nợ ngắn hạn, mức hàng tồn kho ban đầu là $1 triệu. Kế hoạch của doanh nghiệp là tăng mặt hàng tồn kho, tài trợ bởi nợ thời gian ngắn (giấy nợ buộc phải trả). Mang sử rằng giá bán trị của những tài sản thời gian ngắn còn lại không vắt đổi. Điều khoản vay vốn của bạn yêu cầu tỷ số giao dịch ngắn hạn của công ty phải ≥ 1.5. Hỏi lượng hàng tồn kho về tối đa rất có thể mua nhưng mà không làm quy định trên bị phá vỡ?

Bài 19 Một doanh nghiệp mới đang cải cách và phát triển kế hoạch kinh doanh của mình. Công ty cần lượng gia tài là $600,000, và doanh nghiệp dự thiết kế ra $435,000 lợi nhuận và $350,000 chi phí hoạt cồn năm đầu tiên. Doanh nghiệp tương đối chắc chắn rằng về những con số này dựa trên cơ sở các hợp đồng đã ký với quý khách hàng và các nhà cung cấp. Công ty rất có thể vay nợ ở mức lãi suất 7.5%, nhưng bank yêu cầu doanh nghiệp phải bao gồm TIE buổi tối thiểu là 4.0, với nếu TIE của người tiêu dùng giảm xuống dưới mức bank yêu cầu bank sẽ đòi lại những khoản cho vay vốn và doanh nghiệp sẽ phá sản. Hỏi tỷ số Nợ lớn số 1 mà công ty có thể sử dụng là bao nhiêu?


Bài 20 a. Tính VCSH của dn có thông số Nợ/tổng TS là 30% cùng Tổng NV bằng 100 tỷ VND

b. Một công ty lớn có công suất sử dụng tổng gia tài bằng 1,2 lần và ROA bằng 40% thì hệ số Doanh lợi doanh thu (hay doanh lợi tiêu thụ sản phẩm) bằng bao nhiêu?

c. Áp dụng quy mô DUPONT nhằm tính ROE của dn A biết hệ số doanh lợi lợi nhuận bằng 30%, công suất sử dụng tổng TS là 1,4 lần với tỷ trọng VCSH trong tổng ngân sách 70%.

Xem thêm: #5 Những Câu Chuyện Ngắn Hay Về Tình Bạn, Những Câu Chuyện Ngắn Về Tình Bạn

Bài 21 Hãy xong xuôi các báo cáo tài chính của chúng ta cổ phần hương Giang, cho biết thêm các thông tin sau: (Đơn vị: triệu đồng)

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 200X

1. Doanh thu

8000

2. Giá vốn sản phẩm bán

67,5% Doanh thu

3. Lãi gộp

?

4. Bỏ ra phí bán hàng và quản lí lý

?

5. Túi tiền trả lãi (lãi vay)

400

6. Lợi nhuận trước thuế

?

7. Thuế TNDN (28%)

?

8. Roi sau thuế

?


Tài sản

Nguồn vốn

I. Tài sản ngắn hạn

?

I. Nợ nên trả

?

1. Tiền

500

1. Nợ ngắn hạn

?

2. Khoản nên thu

?

- cần trả người bán

400

3. Hàng tồn kho

?

- bắt buộc nộp

?

II. Tài sản dài hạn

?

- Vay thời gian ngắn NH

200

1. TSCĐ (GTCL)

?

2. Nợ dài hạn

?

II. Vốn chủ cài đặt

?

1. Vốn góp ban đầu

3000

2. LN không phân phối

750

Tổng gia tài

?

Tổng nguồn ngân sách

?

Cho biết thêm những số liệu sau:

1. Tỷ số kỹ năng thanh toán ngắn hạn: 3 lần 2. Kỳ thu chi phí bình quân: 42 ngày

3. Doanh lợi doanh thu: 7% 4. Tỷ số Nợ/VCSH: 1 lần

5. Năm có 365 ngày 6. Vòng xoay hàng tồn kho 3 vòng/năm

Bài 22 Trích bảng phẳng phiu kế toán ngày 31/12/N của doanh nghiệp Tỏa sáng như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Tài sản

1/1/N

31/12/N

Nguồn vốn

1/1/N

31/12/N

A. Tài sản ngắn hạn

1900

1720

A. Nợ đề xuất trả

3100

3450

1. Tiền

100

120

1. Nợ ngắn hạn

2900

3150

2. đề xuất thu ngắn hạn

500

550

- vay ngắn hạn

2000

2300

3. Sản phẩm tồn kho

1200

1000

- bắt buộc trả bạn bán

700

750

4. TSNH khác

100

50

- đề xuất nộp NSNN

200

100

B. Gia tài dài hạn

6700

7700

2. Vay lâu năm hạn

200

300

1. Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

6500

7500

B. Vốn công ty sở hữu

5500

5970

- Nguyên giá

10000

11500

1. Vốn đầu tư của CSH

4500

4900

- Khấu hao lũy kế

(3500)

4000

2. Thặng dư vốn cổ phần

500

520

2. Đầu bốn tài thiết yếu dài hạn

200

200

3. Lợi nhuận chưa phân phối

500

550

Tổng Tài sản

8600

9420

Tổng mối cung cấp vốn

8600

9420

Yêu cầu: Lập bảng phân tích tình tiết nguồn vốn và tình trạng sử dụng vốn của người tiêu dùng Danh Tiếng trong thời điểm N.

Nếu chúng ta nào suy nghĩ lời giải của những bài tập trên xin vui lòng phản hồi để lại email bên dưới chúng tôi chia sẻ qua e-mail nhé