Bài tập modal verbs lớp 7

     

Duới đấy là các thông tin và kỹ năng và kiến thức về công ty đề bài xích tập modal verbs lớp 7 violet hay tốt nhất do chính tay team ngũ chúng tôi biên soạn cùng tổng hợp:

1. Modal verbs - giờ Anh 7 - Ngô Thiên Thảo - tủ sách Đề ...

Bạn đang xem: Bài tập modal verbs lớp 7


Tác giả: dethi.violet.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 6068 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: bài viết về Modal verbs - giờ Anh 7 - Ngô Thiên Thảo - thư viện Đề .... Đang cập nhật...

Xem ngay


2. 50 CAU MODAL VERB - dethi.violet.vn


Tác giả: dethi.violet.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 25894 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: bài viết về 50 CAU MODAL VERB - dethi.violet.vn. Đang cập nhật...

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: MODAL VERB 1. You have been reading for four hours. This book ___ be very interesting. A. Can B. Might C. Must D. Should 2. Don’t phone Ann now. She ___ be having lunch. A. Might B. Can C. Must D. Has to lớn 3. This road is very narrow. It ___to be widened. A. Might B. Needs C. Mustn’t D. May 4. They have plenty of time, so they needn’t ___....

Xem ngay


*

3. Bài xích Tập Modal Verbs Violet (Carbonpaper), Dạng Bị Động Của ...


Tác giả: truongxaydunghcm.edu.vn

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 49064 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Luyện thi online miễn phí, luyện thi trắc nghiệm trực con đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi demo thptqg miễn chi phí

Xem ngay lập tức


4. Bài xích tập "Modal verb" - bài giảng khác - hồ Thanh phát ...


Tác giả: baigiang.violet.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 71973 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về bài bác tập "Modal verb" - bài giảng khác - hồ Thanh phạt .... Đang cập nhật...

Khớp với kết quả tìm kiếm: I. Sử dụng “Would you like…?Để viết câu giới thiệu lời mời. Sau đó viết câu gật đầu đồng ý (accept) hoặc từ chối (refuse) lời mời. Ex: go to lớn the moives (accept/ refuse) Would you lượt thích to go lớn the movies? I’d love to./ I’d love to but......

Xem ngay lập tức


5. Modal verbs - giờ đồng hồ Anh 12 - Nguyễn Văn Hiệu - Violet


Tác giả: dethi.violet.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 25311 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: bài viết về modal verbs - giờ đồng hồ Anh 12 - Nguyễn Văn Hiệu - Violet. Đang cập nhật...

Khớp với công dụng tìm kiếm: I. Modal verbs + V0 (dùng trong trường hợp ở hiện tại) 1. MAY (có lẽ (sẽ), rất có thể (sẽ)): dùng làm thể hiện: - yêu cầu/ sự xin phép thanh lịch VD: May I borrow your pen? - sự suy luận ít chắc chắn rằng VD: - Where is John? - He may be at the library. - sự cho phép VD: You may take my oto as long as you return it before tomorrow. 2....

Xem tức thì


*

6. Bài xích Tập Modal Verbs Lớp 7 - bài bác Tập Modal Verb Hay gặp Nhất


Tác giả: tinycollege.edu.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 26899 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Can, could, should, must,…Chúng ta đã có học tổng thể lý thuyết về đụng từ khuyết thiếu, Hãy dành thời gian làm các bài tập MODAL VERB để nắm rõ và nhớ lâu dài hơn

Xem ngay lập tức


7. Modal Verbs - bài bác giảng khác - Trương Văn Ánh - Violet


Tác giả: www.baigiang.violet.vn

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 20527 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: bài viết về Modal Verbs - bài xích giảng khác - Trương Văn Ánh - Violet. Đang cập nhật...

Khớp với tác dụng tìm kiếm: Modal verb Main verb + Modal verb: Ex: He need work hard (I need work hard) Need he work hard? (He needn’t work hard) + Main verb: Ex: He needs lớn work. (I need khổng lồ work) S V O He doesn’t need to work. When subjects are things, NEED can only play the role of main verbs. Ex: The door needs painting. The door needs to lớn be painted....

Xem ngay lập tức


8. Siêng đề VERB khung (Lý thuyết và bài tập tất cả keys - tiếng ...

Xem thêm: Top 26+ Các Chuyên Đề Toán Lớp 6 : Tóm Tắt Lý Thuyết Và Bài Tập


Tác giả: dethi.violet.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 2064 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về chăm đề VERB size (Lý thuyết & bài tập có keys - tiếng .... Đang cập nhật...

Khớp với công dụng tìm kiếm: VERB khung I. Bare infinitive: (bare) động từ nguyên chủng loại không to 1. Sau modal verbs: Will. Shall/ should / could/ can / may / must/ might/ had better/would rather & why not.....? 2. Sau auxilary verbs: do, does, did. 3. Sau make, let, help (sau help hoàn toàn có thể có khổng lồ inf). Passive voice ( sử dụng to inf theo sau. Trừ let (But in passive : feel,..... +O + to lớn infinitive)...

Xem tức thì


9. BÀI TẬP VỀ MODAL VERBS - tiếng Anh 12 - Violet


Tác giả: www.giaoan.violet.vn

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 46404 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về BÀI TẬP VỀ MODAL VERBS - giờ Anh 12 - Violet. Đang cập nhật...

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: a. Didn’t c. Shouldn’t b. Won’t d. Mustn’t Jenny`s engagement ring is enormous! It ______ have cost a fortune a. Must c. Will b. Might d. Should You ______ to lớn write them today. A. Should c. Had b. Must d.ought I hope I ______ find it. A. Will c. Could b.shall d. Must Unless he runs he______ catch the train. A.will c.wouldn’t b. Mustn’t d.won’t...

Xem ngay


10. Bài xích tập Modal verb bao gồm đáp án - bài bác tập ... - VnDoc


Tác giả: vndoc.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 99613 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về bài bác tập Modal verb tất cả đáp án - bài bác tập ... - VnDoc. Đang cập nhật...

Khớp với tác dụng tìm kiếm: 1) Young people ______ obey their parents. A. Must b. May c. Will d. Ought lớn 2) Laura, you and the kids just have dinner without waiting for me. I ______ work very hard today. A. Can b. May c. Should d. Would 3) I ______ be delighted lớn show you round the factory. A. Ought to lớn b. Would c. Might d. Can 4) Leave early so that you ______ miss the bus....

Xem tức thì


11. Lý thuyết và bài bác tập Modal Verbs không thiếu thốn - tiếng Anh 12 ...


Tác giả: www.giaoan.violet.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 2636 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: bài viết về triết lý và bài xích tập Modal Verbs không hề thiếu - tiếng Anh 12 .... Đang cập nhật...

Khớp với tác dụng tìm kiếm: bài 2: tạo ra cây thư mục chứa câu hỏi trắc nghiệm nhất quán với danh mục SGK; bài bác 1: hướng dẫn chế tác đề thi trắc nghiệm trực tuyến; rước lại mật khẩu đăng nhập trên violet.vn; Kích hoạt thông tin tài khoản (Xác nhận thông tin liên hệ) bên trên violet.vn; Đăng cam kết Thành viên trên tủ sách ViOLET...

Xem tức thì


*

12. Bài xích tập Modal verb + Have + Past participle cực hay tất cả lời ...


Tác giả: www.vietjack.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 23730 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: bài xích tập Modal verb + Have + Past participle cực hay có lời giải - bài xích tập Modal verb + Have + Past participle cơ bản, nâng cao gồm đầy đủ: công thức, vệt hiệu, bài xích tập có lời giải chi tiết giúp bạn nắm rõ cách sử dụng Modal verb + Have + Past participle.

Khớp với kết quả tìm kiếm: bài tập Modal verb + Have + Past participle cực hay có giải thuật Trang trước Trang sau PHẦN I. LÝ THUYẾT 1. Đề cập đến một sự việc hoàn toàn có thể xảy ra trong vượt khứ nhưng đang không xảy ra Could/Might + have + past participle = đúng ra đã hoàn toàn có thể ... Ví dụ: You could/might have been killed. (You weren"t killed.) đáng ra cậu hoàn toàn có thể đã bị giết. 2....

Xem ngay


*

13. Bài bác tập Modal verb hay chạm chán nhất - IDT.EDU.VN


Tác giả: idt.edu.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 30340 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Modal verb hay còn gọi là động từ khiếm khuyết hoặc khuyết thiếu. Đây được coi là điểm ngữ pháp khá quan

Khớp với kết quả tìm kiếm: IV. BÀI TẬP MODAL VERB – bài bác 1: kết thúc những câu tiếp sau đây theo những động từ: might, might not, must, mustn’t, can, can’t. 1. Don’t stand up in the boat! You …………………. Fall in the river! 2. You really …………………. Start spending more time on your work. 3. That’s a really stupid idea! You …………………. Be serious, surely!...

Xem ngay


14. COMPARISONS và EXERCISES - Violet


Tác giả: dethi.violet.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 31411 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: bài viết về COMPARISONS and EXERCISES - Violet. Đang cập nhật...

Khớp với công dụng tìm kiếm: 7. The larger the city, …………… the crime rate. A. Highest B. Higher C. The highest D. The higher 8. You must explain your problems ………….... A. As clear as you can B. As clearly as you can C. As clear than you are D. As clearly as you are 9. Pil is ……………… person we know. A. The happier B. The happiest C. Happier D. Happiest 10....

Xem tức thì


15. Bài bác tập trắc nghiệm modal verb - VnDoc.com


Tác giả: vndoc.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 78649 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: nội dung bài viết về bài bác tập trắc nghiệm modal verb - VnDoc.com. Đang cập nhật...

Khớp với công dụng tìm kiếm: Cách áp dụng động từ khiếm khuyết (modal verbs) có bài xích tập ôn luyện Ôn tập ngữ pháp giờ đồng hồ Anh Động từ khuyết thiếu hay có cách gọi khác động tự khuyết thiếu, phía trong mảng hễ từ, là một dạng bài lộ diện với tần số không ít tron các đề thi nói thông thường và đề thi THPT tổ quốc nói riêng....

Xem ngay lập tức


16. Bài xích tập modal verbs violet - 123doc


Tác giả: 123docz.net

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 3308 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: tìm kiếm kiếm bài xích tập modal verbs violet , bai tap modal verbs violet trên 123doc - thư viện trực tuyến hàng đầu Việt nam giới

Khớp với tác dụng tìm kiếm: search kiếm bài bác tập modal verbs violet , bai tap modal verbs violet trên 123doc - thư viện trực tuyến bậc nhất Việt Nam...

Xem tức thì


*

17. Bài tập "Modal verb" - 123doc


Tác giả: 123docz.net

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 25949 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: - 123doc - tủ sách trực tuyến, tải về tài liệu, cài tài liệu, sách, sách số, ebook, audio book, sách nói số 1 Việt nam

Khớp với tác dụng tìm kiếm: 10.05.2015 · 7. Hoa feels sleepy. (not stay up late) She ought not khổng lồ stay up late. 8. His shirt is very old. (buy a new one) He ought to lớn buy a new one. III. Điền vào địa điểm trống với các động từ sắc thái “Can, must, should, ought” 1. You ………… your hands before meals. 2. John is very good at math. He …………do all math problems. 3. It’s too late. I …………….go now....

Xem ngay lập tức


18. Bai tap modal verbs with if - 123doc


Tác giả: 123docz.net

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 998 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: kiếm tìm kiếm bai tap modal verbs with if , bai tap modal verbs with if tại 123doc - thư viện trực tuyến bậc nhất Việt phái mạnh

Khớp với tác dụng tìm kiếm: If he had listened carefully, he (perform)_______well in his examination.5. If I find your book, I (give)_______ it khổng lồ you.6. If you came with us, you (have)_______ a good time.7. If I ... Swimming if it (be)_______ a good day tomorrow.12. If the weather (be)_______ …...

Xem tức thì


*

19. Bài bác Tập Về Công Cơ học tập Lớp 8 Violet, bài xích Tập đưa Động ...

Xem thêm: Làm Gì Khi Dị Ứng Thuốc Kháng Sinh? Bật Mí Cách Xử Lý Khi Bị Dị Ứng Thuốc ?


Tác giả: xettuyentrungcap.edu.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 2911 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: https://giaoan.violet.vn/present/cac-dang-toan-dai-so-lop-8-11698853.htmlhttps://dethi.violet.vn/present/de-cuong-on-tap-mon-toan-lop-8-cac-dang-toan-lop-8-11305832.htmlhttps://baigiang.violet.vn/present/on-tap-hoc-ky-i-toan-8-cac-dang-bai-tap-12742573.htmlhttps://dethi.violet.vn/present/cac-dang-toan-lop-8-2534106.htmlhttps://dethi.violet.vn/present/50-de-on-tap-kien-thuc-co-ban-toan-lop-8-11244144.htmlhttps://giaoan.violet.vn/present/cac-dang-toan-hinh-hoc-lop-8-11698851.htmlhttps://dethi.violet.vn/present/cac-chuyen-de-on-tap-dai-so-8-2149607.htmlhttps://dethi.violet.vn/present/bai-tap-nang-cao-toan-8-day-du-3799074.htmlhttps://baigiang.violet.vn/entry/showglobal/pr_id/714266 123doc.net bài bác tập chất hóa học lớp 8 violet – 123doc tra cứu kiếm bài tập hóa học lớp 8 violet , bai tap hoa hoc lop 8 violet tại 123doc – thư viện trực tuyến hàng đầu Việt phái mạnh 123doc.net bài bác tập chất hóa học lớp 8 violet – 123doc search kiếm bài bác tập hóa học …

Xem ngay


20. Grammar Unit 10 - 11: MODAL VERBS (Lý thuyết + bài bác Tập CƠ ...


Tác giả: www.youtube.com

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 79724 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: bài viết về Grammar Unit 10 - 11: MODAL VERBS (Lý thuyết + bài Tập CƠ .... Đang cập nhật...

Khớp với hiệu quả tìm kiếm: Grammar Unit 10 - 11: MODAL VERBS (Lý thuyết + bài bác Tập CƠ BẢN) - Miss Trang...