Bài Tập Mô Hình Toán Kinh Tế Có Lời Giải

     

Bài giảng Chương 1: quy mô Toán tài chính trình bày các kim chỉ nan và bài bác tập ví dụ của các nội dung: quan niệm về mô hình toán ghê tế, kết cấu mô hinh toán khiếp tế, phân tích quy mô toán khiếp tế, áp dụng đối với một số quy mô toán kinh tế tài chính phổ biến. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng này.
Bạn đang xem: Bài tập mô hình toán kinh tế có lời giải

*

Chương 1: mô hình toán gớm tế1. định nghĩa về mô hình toán tởm tế2. Cấu trúc mô hình toán kinh tế3. Phân tích quy mô toán gớm tế4. Áp dụng so với một số mô hình kinh tế tài chính phổ biến(Tài liệu tham khảo: quy mô toán tởm tế; ĐHKTQD Hà nội-Nguyễn quang đãng Dong)B2 1 1. Tư tưởng về quy mô toán gớm tếMô hình của một đối tượng người dùng là sự phản nghịch ánhkhách quan lại về đối tượng đó, bằng ngôn từ nói,viết, hình vẽ, hoặc ngữ điệu chuyên ngành.Mô hình của các đối tượng người tiêu dùng trong nghành nghề dịch vụ kinhtế, điện thoại tư vấn là quy mô kinh tế.Mô hình toán ghê tế, là mô hình kinh tế, đượctrình bày bằng ngôn từ toán học. 2TD1: nghiên cứu quá trình hiện ra giá của loạihàng hóa A trên thị trường.Mô hình bằng lời:Xét thị phần hàng hóa A, chỗ có fan bán,người mua chạm mặt nhau.Với mức chi phí p, lượng hàng fan bán mong bángọi là lượng hàng cung S, lượng hàng người muamuốn thiết lập gọi là lượng hàng mong D.Khi cung lớn hơn cầu thì giá sẽ có được xu phía giảm,Khi cầu lớn hơn cung thì giá sẽ có xu phía tăng.Quá trình tiếp diễn như vậy, cho đến khi cungbăng cầu, đã hình thành mức giá p , hotline là nút giácân bằng. 3Mô hình bằng hình bởi hình vẽTrong hệ trục tọa độ vuông góc p0q, ta vẽ đườngcầu D, mặt đường cung S, điểm hai đường cong gặpnhau là điểm cân bằng Q D S q0 op p. 4Mô hình toán kinh tế:Với mỗi mức giá p, khối lương hàng cung làS=S(p); trọng lượng hàng mong D=D(p).Do fan bán sẵn sàng bán giá cao hơn nênS’(p)>0, do người mua muốn mua giá tốt hơnnên D’(p)0 D=D(p) D’(p)Khi ước ao đề cập đến thu nhập cá nhân M, với mức thuế Tvào quy trình hình thành giá chỉ ta có mô hình toánkinh tế (MHIB): S=S(p,M,T) S’p= dS/dp >0 D=(p,M,T) D’p= dD/dp 2. Cấu tạo mô hình toán ghê tế2.1. Các biến số, thông số trong tế bào hình2.2. Mối tương tác giữa các biến số trong quy mô 7 2.1. Những biến số của mô hìnhMỗi yếu tố tài chính được lượng hóa bởi một đạilượng x,y,z.. Gọi là một biến số.Biến nội sinh (biến được giải thích). Là các biếnthể hiện các hiện tượng tởm tế, nhưng mà giá trị củachúng dựa vào vào những biến không giống trong môhình.Biến ngoại sinh (biến giải thích). Là các biến độclập với các biến khác, và cực hiếm của chúng đượcxem là tồn tại không tính mô hình. 8Thí dụ:Một doanh nghiệp ao ước sản xuất một khối lượnghàng hóa loại A là Q, thì cần phải có n nguyên tố đầu vàox1,x2,..,xn. Các yếu tố tài chính này contact với nhaubởi dục tình hàm Q = f(x1,x2,..,xn,α,β). Khi đó ta cómô hình hàm chế tạo của doanh nghiệp: Q = f(x1,x2,..,xn,α,β) xi  o iTrong quy mô này Q là biến chuyển nội sinh, xi là biếnngoại sinh α, β là các tham số Trong mô hình MHIB của loại sản phẩm & hàng hóa A, nếu S= αpβTγ lúc đó những biến S,D,p là các biến nội sinh;T,M là trở nên ngoại sinh; α, β, γ là các tham số.

Xem thêm: Keo Dán Màn Hình Điện Thoại Bị Hở, Top 9 Điện Thoại Oppo Bị Hở Màn HìnhXem thêm: Trình Bày Đặc Điểm Cấu Tạo Của Cây Thông : Cơ Quan Sinh Sản, Trình Bày Đặc Điểm Cấu Tạo Của Cây Thông

9 2.2. Mối contact giữa những biếnĐể mô tả những mối tình dục kinh tế, các quy luậtkinh tế trong các quy mô toán kinh tế tài chính người tathường dùng các phương trình hoặc bấtphương trình.Phương trình định nghĩa biểu đạt quan hệ địnhnghĩa giữa các biến.Phương trình hành vi biểu hiện quan hệ giữa cácbiến vị tác động của các quy lý lẽ kinh tế, hoặcdo giả thiết.Phương trình điều kiện mô tả quan hệ giữa cácbiến trong tình huống có điều kiện. 10Thí dụ: PT định nghĩa:  = TR-TC (lợi nhuận=doanh thu- đưa ra phí); NX=EX-IM (Xuất khẩu ròng=xuất khẩu- nhập khẩu) PT hành vi: Trong quy mô MHIA: S = S(p); D=D(p); S=D Phương trình điều kiên: Trong mô hình hàm chế tạo bất phương trình xi0 là bất phương trình điều kiện. 11 3. Phân tích mô hình toán tởm tế3.1. Đo lường sự biến hóa của đổi thay nội sinh theo trở nên ngoại sinh3.2. Thông số tăng trưởng (nhịp tăng trưởng)3.3. Hệ số biến hóa (bổ sung, gửi đổi) 123.1. Đo lường sự biến đổi của biến chuyển nội sinh theo trở nên ngoại sinha) Sự biến hóa tuyệt đốiXét quan hệ tài chính y = f(x1,x2,..xn) trên x=(x1,x2,..,xn). Mang lại xi biến hóa một lượng nhỏ tuổi xi, lúc ấy y đổi khác một lượng tương ứng là: y = f(x1,x2,..,xi+xi,..,xn) - f(x1,x2,..,xn). Lượng biến hóa trung bình của y theo xi là: y  xi  x i ví như f khả vi theo đổi thay xi ta điện thoại tư vấn xu hướng biến hóa của vươn lên là nội sinh y theo biến hóa ngoại sinh xi tại x, là biên tế của y theo xi, kí hiệu My(xi) f My( x i )   ( x i ) x i 13 Nếu toàn bộ các biến ngoại sinh xi đều đổi khác mộtlượng nhỏ tuổi xi thì độ đổi khác của y là: n f y  dy   dx i i 1 x i nếu xi là phát triển thành nội sinh phụ thộc vào một biến khác,thì ta sử dụng công thức tính vi phân của hàm hợp.TD: ngân sách chi tiêu C(Q) dựa vào vào sản lượng Q cùng cómô hình giá cả sản xuât của chúng ta là: C(Q) = Q3-61.25Q2+1528.5Q+2000Chi giá thành biên tế của theo Q (chi phí tổn cận biên), kí hiệuMC(Q) = 3Q2-122,5Q+1528.5 14b) Sự đổi khác tương đối Ta điện thoại tư vấn hệ số co và giãn của vươn lên là y theo thay đổi xi trên điểm x là: y y x i x   i x i yHệ số này cho thấy tại x khi xi chuyển đổi 1% thì y y  nỗ lực đổixi %. YNếu  xi >0 thì xi và y vươn lên là thiên cùng chiều yNếu  xi Nếu call Mfi = là hàm cận biên của y theo xi;Afi=y/xi là hàm vừa phải của y theo xi. Lúc ấy tacó: yxi = Mfi/Afi giả dụ y=u(x)v(x)  yx=ux+ vx y=u/v  yx=ux-vxTD: Khi quy mô sản xuất gồm dạng Q = aKαLβ, vớiα>0 β>0, Q là mức sản lượng, K là vốn, L là khốilượng lao động. Q  L = β; = α; q = α+β 16 3.2. Thông số tăng trưởng (nhịp tăng trưởng) khi trong quy mô có biến ngoại sinh là phát triển thành thờigian t, mang sử y = f(x1,x2,..,xn,t), lúc đó ta sử dụng hệ sốtăng trưởng nhằm đo sự đổi khác của phát triển thành nội sinh theothời gian t. y / t thông số tăng trưởng của y là ry  , thường xuyên ry yđược theo theo phần trăm %TD: Theo cách làm tính lã gộp thường xuyên tại thời điểmta có: vt=v0ert có thông số tăng trưởng rv=rNếu lãi suất tính theo từng kỳ thì vt=v0(1+r)t có hệ sốtăng trưởng rv=ln(1+r)r 17Cho: u = g(t); v = h(t)Nếu y = uv  ry = ru + rv nếu y = u/v  ry = ru – rv u v ví như y = u + v  ry = ru  rv uv uv u v nếu như y = u - v  ry = ru  rv uv uv nCho: y = f  ry =   xyi rxi i 1 18 3.3. Thông số bổ sung, biến đổi Cho y = f(x1,x2,..,xn), nếu cho 2 đổi mới ngoại sinhxi, xj thay đổi và thắt chặt và cố định các đổi thay khác làm sao để cho ykhông đổi. Từ biểu thức vi phân của hàm y n y y y dy   dx i 0  dx i  dx j i 1 x i x i x j dx i f / x j   dx j f / x i thông số này cho thấy thêm khi gia bớt xj một đối kháng vị, thìphải gia bớt xi bao nhiêu đơn vị chức năng để y không thayđổi. 19 nếu như dxi/dxj0 thì ta nói xi xj có thể bổ sung đượccho nhau với xác suất dxi/dxj, và gọi là hệ số bổ sungcận biên của xi cho xj giả dụ dxi/dxj=0 thì ta nói xi, xj không sửa chữa đượccho nhau hoặc không bổ sung cập nhật được mang lại nhau. 20