Bài Tập Chính Tả R/D/Gi

     

Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay phiên bản đầy đủ của tài liệu tại phía trên (87.56 KB, 2 trang )
Bạn đang xem: Bài tập chính tả r/d/gi

A) Ghi nhớ:- Gi cùng d ko cùng mở ra trong một từ láy.- phần đa từ láy vần, nếu tiếng đầu tiên có phụ âm đầu là l thì tiếng đồ vật hai có phụ âm đầu là d (lim dim, lò dò, lai dai, líu díu,…)- tự láy mô phỏng tiếng động hầu hết viết r (róc rách, rì rào, réo rắt,…)- Gi cùng r ko kết phù hợp với các tiếng có âm đệm. Các tiếng bao gồm âm đệm chỉ viết với d (duyệt binh, duy trì, đe nạt, doanh nghiệp,…)- Tiếng có âm đầu r rất có thể tạo thành từ bỏ láy với tiếng gồm âm đầu b, c, k (gi cùng d không có khả năng này) (VD: bứt rứt, cập rập,…)- trong từ Hán Việt, tiếng có thanh xẻ (~), nặng (.) viết d; có thanh hỏi (?), sắc đẹp (/) viết cùng với gi. B) bài tập thực hành:Bài tập 1: Điền gi/ d/ r : (Bài vẫn điền sẵn đáp án)dạy dỗ, dìu dắt, giáo dưỡng, rung rinh, giòn giã, dóng dả, rực rỡ, giảng giải, róc rách, gian dối, ròng rã. Bài tập 2: Điền d/ r/ gi : (Bài đang điền sẵn đáp án)- Dây mơ rễ má.

Xem thêm: Cúng Giao Thừa Trong Nhà Vào Lúc Mấy Giờ ? Thắp Hương Giao Thừa Mấy Giờ?Xem thêm: Các Nước Nào Sau Đây Có Vai Trò Sáng Lập Eu Là, Những Quốc Gia Nào Có Vai Trò Sáng Lập Eu

- Rút dây động rừng.- Giấy trắng mực đen. - Giương đông kích tây.- Gieo gió gặt bão. – Dãi gió dầm mưa.- nóng vội tít mù. - Dốt quánh cán mai.- Danh lam thắng cảnh. Bài xích tập 3: Tìm đều từ ngữ có chứa tiếng rong, dong, giong để rõ ràng sự khác nhau giữa chúng.- Rong rêu, rong chơi.- Củ dong, dong dỏng.- Giong ruổi, trống giong cờ mở. Bài xích tập 4: tìm 3-5 từ tất cả chứa tiếng: gia, da, rả, giả, dã, rã, dán, gián, dang, giang, danh, giành, rành, dành, giao, dò, dương, giương, rương.*Đáp án:- Gia: gia đình, gia hạn, gia súc, gia tộc, gia vị, chuyên gia,…
- Da: da bò, domain authority diết, da mặt, domain authority trời, cặp da,…- Rả: rả rích, cửa ngõ rả, cỏ rả, rôm rả,…- Giả: trả danh, trả dối, mang mạo, trả sử,giả thuyết, tác giả,…- Dã: dã chiến, dã man, dã ngoại, dã sử, dã tâm, dân dã, hoang dã,…- Rã: chảy cánh, chảy rời, rệu rã, ròng rã, rộn rã, rã rã,…- Dán: dán mắt, dán tem, băng dán, keo dán dán, mộc dán,…- Gián: loại gián đoạn, gián điệp, gián tiếp, nhỏ gián,…- Dang: dang cánh, dang tay, dang chân, dở dang, …- Giang: giang hồ, giang sơn, xuất sắc giang, lạt giang,…- Danh: danh ca, danh lam thắng cảnh, danh mục, danh nhân, danh ngôn, danhsách,…- Giành: giành giật, giành nhau, tranh giành, giành độc lập,…- Rành: rành việc, rành mạch, rành rọt, rõ rành,…- Dành: để dành, dành riêng dụm, dỗ dành, dành riêng cho,…- Giao: giao ban, giao dịch, giao du, giao liên, giao thừa, giao ước,…- Dò: dò dẫm, dò hỏi, dò la, dò tin, dò xét, lò dò,…- Dương: dương cầm, dương gian, dương lịch, âm dương, du dương, đại dương,…- Giương: giương buồm, giương cung, giương mắt,giương cao ngọn cờ,…- Rương: dòng rương, rương quần áo, thùng rương,…