Bài Tập Chia Thì Lớp 7

     

Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn những bài tập phân tách động từ giờ anh lớp 7. Hãy theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Bài tập chia thì lớp 7

Xem video của KISS English để cầm thuộc lòng 12 thì trong giờ anh tại trên đây nhé.


Việc áp dụng thuần thục các thì trong giờ đồng hồ Anh là nền tảng cơ bản nhưng cũng vô cùng đặc trưng đối với học tập viên cũng như người áp dụng tiếng Anh. Trong bài viết hôm nay, KISS English sẽ share cho các bạn những bài tập phân chia động từ tiếng anh lớp 7 để rèn luyện.


Bài Tập chia Động Từ tiếng Anh Lớp 7 Trắc Nghiệm

*
*
*
Bài Tập chia Động Từ giờ đồng hồ Anh Lớp 7 Thì vượt Khứ Đơn

Chia cồn từ vào ngoặc thời quá khứ đơn:

1. The seafood (be)………… very delicious.

2. Hoa (get)………… a letter from her pen pal Tim yesterday.

3. I (go)…………. Lớn the movie last week.

4. They didn’t (buy)…………. That house.

5. Liz (travel)…………. To lớn Ha Noi from Nha Trang two days ago.

6. She (make)…………. A blue dress on her birthday.

7. Mr. Robinson (buy)…………. Liz a cap

8. He (take)…………. His children lớn the zoo last Sunday

Viết câu phụ thuộc vào từ mang lại sẵn, thực hiện thời quá khứ đơn:

1. The children / be very happy in their trip to Nha Trang.

…………………………………………………….

2. She / buy a lot of souvenirs / last summer vacation .

…………………………………………………

3. My mother / give me a yellow cap .

……………………………………………………

4. I / speak lớn her about my vacation .

……………………………………………………

5. Mr. Quang quẻ / teach mathematics for many years .

……………………………………………………

6. I / see you at the buổi tiệc ngọt / last night .

……………………………………………………

7. They / live here / two years ago .

……………………………………………………

8. Nga / be late for school / yesterday morning .

……………………………………………………

9. They/ arrive at the airrpot/ at eight o’clock this morning

……………………………………………………

10. Minh/ put the cake on the table

……………………………………………………

Đổi những câu sau sang tủ định với nghi vấn:

1. My father decorated the Christmas tree.

………………………………………………….

2. She bought a new dress yesterday.

………………………………………………….

3. They were late for school.

………………………………………………….

4. Mr. Tam took his children lớn the museum last Sunday.

………………………………………………….

5. Hoa made a cushion for her armchair.

………………………………………………….

Xem thêm: Thành Phần Không Thể Thiếu Trong Bộ Máy Nhà Nước, Khái Niệm Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước

6. They painted their house yellow.

………………………………………………….

7. This dress was fit.

………………………………………………….

8. I saw her two days ago.

………………………………………………….

Đặt thắc mắc bằng từ mang đến sẵn:

a. Her mother gave her a xanh dress. (What)

………………………………………………….

b. I went to Nha Trang last summer vacation. (When)

………………………………………………….

c. Mrs. Robinson put the poster on the wall. (Where)

………………………………………………….

d. The dress looked very nice. (How)

………………………………………………….

e. We arrived home at 7.30 yesterday. (What time)

………………………………………………….

f. Cha spoke about his last summer vacation. (Who)

………………………………………………….

g. He taught English at a high school? (What)

………………………………………………….

h. They saw her three months ago. (When)

………………………………………………….

Use the Past khung of the verbs:

1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.

2. We (drive) ______ around the parking lot for trăng tròn mins khổng lồ find a parking space.

3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.

4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.

5. I (say), “No, my secretary forgets lớn make them.”

6. The waitress (tell)______ us to lớn come back in two hours.

7. My client & I slowly (walk) ______ back khổng lồ the car.

8. Then we (see) ______ a small grocery store.

9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.

10. That (be) ______ better than waiting for two hours.

11. I (not go) ______ to school last Sunday.

12. She (get) ______ married last year?

13. What you (do) ______ last night? – I (do) ______ my homework.

14. I (love) ______ him but no more.

15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 và (have) ______ breakfast at 6.30.

Xem thêm: Đĩa Lềnh Tựa Bánh Canh - Theo Anh Về Xứ Cạnh Đền…

Lời Kết

Trên đây là tất cả những bài xích tập phân chia động từ giờ anh lớp 7 mà lại KISS English muốn đem đến cho bạn. Hy vọng nội dung bài viết này phù hợp và có lợi với bạn. Chúc các bạn có một trong những buổi học vui vẻ với hiệu quả.