Bài tập bê tông cốt thép 2 có lời giải

     

Theo Tiêu chuẩn thiết kế ước 22 TCN 272-051. Tính duyệt kỹ năng chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, để cốtthép đơn, biết:· kích cỡ mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2· c f ¢= 32 MPa; fy = 280 MPa; As = 3 # 25; d = 300 mm· mô men đo lường và thống kê ở TTGH độ mạnh Mu = 80 kNm2. Tính duyệt kĩ năng chịu lực của một mặt phẳng cắt chữ nhật dầm BTCT thường, để cốtthép kép, biết:

Bạn đang xem: bài tập khối bê tông 2 bao gồm lời giải
Bạn đang xem: Bài tập bê tông cốt thép 2 có lời giải

*

Nội dung Text: BÀI TẬP KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP - Hệ chủ yếu quy Theo Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế ước 22 TCN 272-05 bài bác tập môn Kết cấu bê tông – hệ chính quy mon 10/2011 BÀI TẬP KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP H ệ chính quy Theo Tiêu chuẩn chỉnh thiết kế ước 22 TCN 272-05 1. Tính duyệt tài năng chịu lực của một mặt phẳng cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đ ặt cốt thép đơn, biết: form size mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 32 MPa; fy = 280 MPa; As = 3 # 25; d = 300 milimet · · tế bào men giám sát và đo lường ở TTGH cường độ Mu = 80 kNm 2. Tính duyệt kĩ năng chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đ ặt cốt thép kép, biết: kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; · · fy = 280 MPa; As = 3 #22; d = 300 milimet fy¢ = 280 MPa; As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm · · tế bào men đo lường và tính toán ở TTGH độ mạnh Mu = 80 kNm 3. Tính duyệt năng lực chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đ ặt cốt thép kép, biết: kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 400 mm2 · fc¢ = 28 MPa; · · fy = 420 MPa; As = 3 #25; d = 350 milimet fy¢ = 420 MPa; As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm · · tế bào men đo lường và thống kê ở TTGH cường độ Mu = 120 kNm 4. Tính duyệt kĩ năng chịu lực củ a mặt cắt chữ T dầm BTCT thường, để cốt thép đơn, biết: · kích cỡ mặt cắt: b = 700 mm; bw = 200 mm; hf = 120 mm; h = 550 milimet fc¢ = 28 MPa; fy = 420 MPa; As = 4 # 22; d = 475 milimet · · mô men đo lường và thống kê ở TTGH cường độ Mu = 200 kNm 5. Tính toán và bố trí cốt thép dọ c chịu đựng lực trên mặt phẳng cắt chữ nhật củ a d ầm BTCT thường, biết: size mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; fy = 420 MPa · · tế bào men thống kê giám sát ở TTGH độ mạnh Mu = 65 kNm 6. Xác đ ịnh size mặt cắt, đo lường và thống kê và sắp xếp cốt thép dọc chịu đựng lực trên mặt cắt chữ nhật của dầm BTCT thường, biết: · Dầm giản đơn, chiều dài nhịp l = 5 ,0 m 1PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com bài bác tập môn Kết cấu bê tông – hệ chính quy mon 10/2011 fc¢ = 35 MPa; fy = 420 MPa · · tế bào men đo lường và tính toán ở TTGH độ mạnh Mu = 105 kNm 7. đo lường và thống kê và bố trí cốt thép dọ c chịu đựng lực trên mặt cắt chữ nhật củ a d ầm BTCT thường, biết: form size mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; fy = 280 MPa · · tế bào men đo lường và thống kê ở TTGH cường độ Mu = 110 kNm 8. Xác đ ịnh form size mặt cắt, giám sát và sắp xếp cốt thép dọ c chịu đựng kéo trên mặt cắt chữ nhật của dầm BTCT thường, biết: · Dầm giản đơn, chiều nhiều năm nhịp l = 4 ,0 m fc¢ = 35 MPa; fy = fy¢ = 420 MPa · thay t thép chịu nén As¢ = 2#16; d’ = 35 milimet · · tế bào men thống kê giám sát ở TTGH cường độ Mu = 95 kNm 9. Tính toán và b ố trí cốt thép dọ c chịu đựng lực trên mặt cắt chữ T d ầm BTCT thường, biết: · form size mặt cắt: b = 800 mm; bw = 220 mm; hf = 120 mm; h = 550 mm fc¢ = 28 MPa; fy = 420 MPa · · tế bào men đo lường ở TTGH độ mạnh Mu = 150 kNm 10. đến d ầm BTCT mặt cắt chữ nhật cốt thép đơn, biết: kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · Bê tông có fc¢ = 32 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · vậy t thép dọc chịu kéo có As = 3#22; d = 300 mm; fy = 420 MPa · thông số b ề rộng vết nứt Z = 30000 N/mm · mô men đo lường ở TTGH sử dụ ng Ma = 50 kNm Hãy soát sổ xem dầm tất cả nứt không.

Xem thêm: Kiểm Tra Học Kì 1 Toán 9 - Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 9 (Có Đáp Án)Xem thêm: Thơ Hay Về Phụ Nữ Hiện Đại, 50+ Bài Đăng Facebook Nghìn Like

Nếu có, hãy kiểm tra đk hạn chế b ề rộng lốt nứt. 11. Mang lại d ầm BTCT mặt cắt chữ nhật cốt thép kép, biết: size mặt cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · Bê tông có fc¢ = 35 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · ráng t thép dọc chịu kéo có As = 3#25; d = 350 mm; fy = 280 MPa rứa t thép dọc chịu nén có As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm; fy¢ = 280 MPa · · thông số kỹ thuật b ề rộng dấu nứt Z = 30000 N/mm · mô men giám sát ở TTGH sử dụ ng Ma = 70 kNm Hãy soát sổ xem dầm tất cả nứt không. Nếu có, hãy kiểm tra điều kiện hạn chế b ề rộng vệt nứt. 12. đến d ầm BTCT mặt phẳng cắt chữ T nắm t thép đơn, biết: 2PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com bài tập môn Kết cấu bê tông – hệ bao gồm quy mon 10/2011 · kích thước mặt cắt: b = 800 mm; bw = 200 mm; hf = 120 mm; h = 550 milimet Bê tông bao gồm fc¢ = 28 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · vậy t thép dọc chịu kéo gồm As = 3#25; d = 500 mm; fy = 420 MPa · thông số kỹ thuật b ề rộng dấu nứt Z = 30000 N/mm · tế bào men tính toán ở TTGH sử dụ ng Ma = 120 kNm Hãy chất vấn xem dầm có nứt không. Nếu như có, hãy kiểm tra điều kiện hạn chế b ề rộng vệt nứt. 13. đo lường và b ố trí cầm cố t thép dọ c mang đến cột ngắn bằng BTCT thườ ng chịu đựng nén đ úng tâm, biết: size mặt cắt: b x h = 250 x 250 mm2 · · f’c = 28 MPa; fy = 280 MPa · Lực dọ c đo lường ở TTGH cường đ ộ Pu = 1100 kN 14. Kiến thiết mặt cắt cột ngắn bởi BTCT thường chịu đựng nén đúng tâm, biết: · Cường độ vật tư : f’c = 35 MPa; fy = 420 MPa · Lực dọ c thống kê giám sát ở TTGH cường đ ộ Pu = 1600 kN 15. Tính duyệt mặt cắt cộ t ngắn b ằng BTCT thường chịu đựng nén lệch tâm, biết: form size mặt cắt: b x h = 220 x 350 mm2 · · gắng t thép dọc bao gồm 4 #22, sắp xếp đố i xứng với hai trục, d = 300 mm, d’ = 50 milimet · Cường độ vật tư : f’c = 28 MPa; fy = 280 MPa · Nộ i lực thống kê giám sát ở TTGH độ mạnh : Pu = 900 kN; Mu = 70 kNm 16. Tính duyệt mặt cắt cộ t ngắn b ằng BTCT thường chịu nén lệch tâm, biết: kích thước mặt cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · · cụ t thép dọc bao gồm 4 #22, sắp xếp đố i xứng với nhị trục, d = 350 mm, d’ = 50 milimet · Cường độ vật tư : f’c = 35 MPa; fy = 420 MPa · Nộ i lực tính toán ở TTGH cường độ : Pu = 1600 kN; Mu = 70 kNm 17. Tính duyệt mặt phẳng cắt cộ t ngắn b ằng BTCT thường chịu nén lệch tâm, biết: size mặt cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · · cầm t thép dọc bao gồm 4 #25, bố trí đố i xứng với hai trục, d = 350 mm, d’ = 50 milimet · Cường độ vật tư : f’c = 35 MPa; fy = 420 MPa · Nộ i lực thống kê giám sát ở TTGH độ mạnh : Pu = 1000 kN; Mu = 160 kNm ----------------------------------------- 3PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com