Bài tập bảng cân đối kế toán

     

Bài tập về tài khoản và ghi sổ kép – bài 5

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

TÀI SẢNNỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU
Tiền mặt80.000Vay ngắn hạn120.000
Phải thu khách hàng120.000Phải trả người bán60.000
Hàng hóa tồn kho600.000Phải trả khác20.000
MMTB, bên xưởng1.200.000Nguồn vốn tởm doanh1.800.000
Tổng tài sản2.000.000Tổng mối cung cấp vốn2.000.000

Trong tháng 01/2010 tại doanh nghiệp có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

Khách mặt hàng trả nợ cho khách hàng bằng tiền khía cạnh là 20.000.000 đồngDoanh nghiệp dìm vốn góp của cổ đông bằng dây chuyền sản xuất trị giá chỉ 200.000.000 đồngNhập kho một công cụ, nguyên tắc trị giá 10.000.000 đồng thanh toán giao dịch bằng chi phí mặtChi tiền khía cạnh 20.000.000 đồng để thanh toán khoản nợ người chào bán và 10.000.000 đồng thanh toán khoản nợ khácChi 20.000.000 đồng xu tiền mặt thanh toán giao dịch khoản vay ngắn hạn

Yêu cầu: lớp kế toán tài chính tổng hợp

Định khoản những nghiệp vụ kinh tế phát sinh và phản ánh vào các tài khoản tương ứngLập bảng bằng phẳng tài khoản cuối kỳ

Đề xuất lời giải:

1. Mở thông tin tài khoản và ghi số dư vào đầu kỳ vào các tài khoản (sơ trang bị tài khoản)

2. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh

Khách sản phẩm trả nợ cho khách hàng bằng tiền khía cạnh là 20.000.000

NV1. Nợ TK 111 (Tiền mặt) : 20.000.000

Có TK 131 (Phải thu khách hàng) : 20.000.000

Doanh nghiệp dấn vốn góp của cổ đông bằng dây chuyền sản xuất sản xuất:

NV2. Nợ TK 211 (TSCĐ) : 200.000.000

Có TK 411 (Nguồn vốn gớm doanh) : 200.000.000

Xuất kho sản phẩm & hàng hóa gửi đi cung cấp diễn lũ xuất nhập khẩu

NV3.


Bạn đang xem: Bài tập bảng cân đối kế toán


Xem thêm: Những Bài Phỏng Vấn Hay Trên Báo Chí Hay, Những Bài Phỏng Vấn Báo Chí Hay


Xem thêm: Tổng Cục Thống Kê Tuyển Dụng Công Chức 2016


Nợ TK 157 (Hàng gửi bán) : 100.000.000

Có TK 156 (Hàng hóa) : 100.000.000

Nhập kho biện pháp dụng cụ thanh toán giao dịch bằng chi phí mặt: khóa học hành chủ yếu nhân sự tại hà nội

NV4. Nợ TK 153 (Công cầm dụng cụ) : 10.000.000

Có TK 111 (Tiền mặt) : 10.000.000

Chi tiền phương diện để giao dịch thanh toán khoản nợ người phân phối và thanh toán khoản nợ khác:

NV5. Nợ TK 331 (Phải trả cho những người bán) : 20.000.000

Nợ TK 338 (Phải trả khác) : 10.000.000

Có TK 111 (Tiền mặt) : 30.000.000

Chi chi phí mặt thanh toán giao dịch khoản vay ngắn hạn:

NV6. Nợ TK 311 (Vay ngắn hạn) : 20.000.000

Có TK 111 (Tiền mặt) : 20.000.000

Phản ánh vào sơ đồ vật tài khoản:

*

*

*

*

3. Lập bảng bằng phẳng tài khoản

Tài khoảnSố dư đầu kỳSố phát sinhSố dư cuối kỳ
NợNợNợ
11180.000 20.00060.00040.000 
131120.000 020.000100.000 
1530 10.000010.000 
156600.000 0100.000500.000 
1570 100.0000100.000 
2111.200.000 200.00001.400.000 
311 120.00020.0000 100.000
331 60.00020.0000 40.000
338 20.00010.0000 10.000
411 1.800.0000200.000 2.000.000
Tổng2.000.0002.000.000380.000380.0002.150.0002.150.000

học xuất nhập khẩu ở đâu xuất sắc nhất

4. Lập bảng phẳng phiu kế toán cuối kỳ

Tài sảnSố tiềnNguồn vốnSố tiền
Tiền mặt40.000Vay ngắn hạn100.000
Phải thu khách hàng100.000Phải trả người bán40.000
Công nắm dụng cụ10.000Phải trả khác10.000
Hàng hóa500.000Nguồn vốn tởm doanh2.000.000
Hàng nhờ cất hộ đi bán100.000  
MMTB, bên xưởng1.400.000  
Tổng tài sản2.150.000Tổng mối cung cấp vốn2.150.000