Bài 114 trang 99 sgk toán 6 tập 1

     

Các số nguyên(x)thỏa mãn( -8 là:(-7; , -6; , -5; , ... ; , 0; , 1; , ...; ,5; , 6; , 7)

Tổng các số nguyên trên là:

(-7 + (-6) + (-5) + , ... , + 0 + 1 + , ..., + 5 + 6 + 7 \ = <(-7) + 7> + <(-6) + 6)> + <(-5) + 5> + ... + 0 \ = 0 + 0 + 0 + , ..., + 0 \ = 0)

b)

Các số nguyên(x)thỏa mãn(-6 là:( -5; , -4; ,-3; , ..., ; 0; , 1; , ...,; , 3)

Tổng các số nguyên trên là:

( (-5) + (-4) + (-3) + , ... , + 0 + 1 + , ... , + 3 \ = (-5) + (-4) + <(-3) + 3> + ... + 0 \ = (-5) + (-4) + 0 + , ... , + 0 \ = (-5) + (-4) \ = -9)

c)

Các số nguyên(x)thỏa mãn(-20 là:(-19; , -18; , -17; , ... , ; , 0; , 1; , ..., ; , 17; , 18; , 19; , 20)

Tổng các số nguyên trên là:

(-19 + (-18) + (-17) + , .. , + 0 + 1 + , ... , + 17 + 18 + 19 + đôi mươi \ = 20 + <(-19) + 19> + <(-18) + 18> + <(-17) + 17> + , ... , + 0 \ = 20 + 0 + 0 + 0 + , ... , + 0 \ = 20)

Nhận xét: Tổng các số nguyên(x)thỏa mãn(-a luôn luôn bằng(0)
Bạn đang xem: Bài 114 trang 99 sgk toán 6 tập 1

Xem video clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học này ở đây để học xuất sắc hơn.
*Xem thêm: Một Chiều Đi Trên Con Đường Này, Quản Lý Bài Hát Con Đường Đến Trường

Tham khảo giải thuật các bài tập bài xích 14: Ôn tập chương II - Lớp 6 khác • Giải bài bác 107 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trên trục số mang đến hai... • Giải bài xích 108 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 đến số... • Giải bài bác 109 trang 98 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Dưới đó là tên, năm... • Giải bài xích 110 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 trong số câu sau đây,... • Giải bài bác 111 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính các tổng sau:(a) ,,... • Giải bài 112 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố vui: bạn Điệp đã... • Giải bài xích 113 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Hãy điền các... • Giải bài 114 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Liệt kê cùng tính tổng... • Giải bài 115 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tìm(a in... • Giải bài 116 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-4).(-5)... • Giải bài 117 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính:(a) ,, (-7)^3.2^4 ,... • Giải bài xích 118 trang 99 - SGK Toán lớp 6 tập 1 search số... • Giải bài 119 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Tính bởi hai cách:(a) ,,... • Giải bài 120 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 mang đến hai tập hợp:(A... • Giải bài xích 121 trang 100 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Đố: Hãy điền các số...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Cười Xuyên Việt Phiên Bản Nghệ Sĩ 2016, Cười Xuyên Việt 2020

bài trước bài xích sau