ANCOL A TÁC DỤNG VỚI NA DƯ CHO SỐ MOL H2 BẰNG SỐ MOL A ĐÃ DÙNG

     Bạn đang xem: Ancol a tác dụng với na dư cho số mol h2 bằng số mol a đã dùng

Một ancol solo chức X mạch hở tính năng với HBr được dẫn xuất Y đựng 58,4% brom về khối lượng. Đun X cùng với H2SO4 sệt ở 170oC được 3 anken. Tên X là


Cho 30,4 gam hỗn hợp có glixerol với một rượu đối chọi chức, no A bội nghịch ứng với mãng cầu thì nhận được 8,96 lít khí (đktc). Nếu cho các thành phần hỗn hợp trên công dụng với Cu(OH)2 thì hoà tung được 9,8 gam Cu(OH)2. Công thức của A là


Cho 6,4 gam hỗn hợp ancol A gồm nồng độ 71,875% tính năng với lượng dư Na, chiếm được 2,8 lit H2 (đktc). Số nguyên tử H tất cả trong phương pháp phân tử của ancol A là:


Ancol no mạch hở A cất n nguyên tử C cùng m team OH trong cấu trúc phân tử. Mang đến 7,6 gam A công dụng hết cùng với Na cho 2,24 lít H2 (đktc). Mối quan hệ giữa n với m là


Cho 1,24 gam tất cả hổn hợp 2 ancol chức năng vừa đầy đủ với Na, thấy bay ra 336 ml khí H2 (đktc) với m gam muối hạt natri ancolat. Quý giá của m là:


Có hai thí nghiệm sau :

TN 1: mang đến 6 gam ancol no, mạch hở, 1-1 chức A chức năng với m gam Na, nhận được 0,075 gam H2.

TN 2: cho 6 gam ancol no, mạch hở, đối kháng chức A chức năng với 2m gam Na, thu được ko tới 0,1 gam H2. A tất cả công thức là


Cho 15,6 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol đối chọi chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tính năng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam hóa học rắn. Hai ancol kia là:
Xem thêm: Nêu Suy Nghĩ Của Em Về Nhân Vật Ông Hai Trong Truyện Ngắn Làng Siêu Hay

Cho 6,44 gam các thành phần hỗn hợp 2 ancol tính năng hết với K thấy bay ra 1,792 lít H2 (đktc) cùng thu được m gam muối hạt kali ancolat. Tính giá trị của m?


Cho 7,8 gam tất cả hổn hợp 2 ancol đơn chức tiếp đến nhau trong hàng đồng đẳng công dụng hết với 4,6 gam mãng cầu được 12,25 gam hóa học rắn. Đó là 2 ancol


Đun một ancol A với dung dịch hỗn hợp tất cả KBr cùng H2SO4 đặc thì trong hỗn hợp sản phẩm thu được bao gồm chất hữu cơ B. Khá của 12,5 gam chất B nói trên chiếm phần 1 thể tích của 2,80 gam nitơ trong thuộc điều kiện. Công thức cấu tạo của A là


Cho X là hợp chất thơm ; a mol X phản ứng vừa không còn với a lít dung dịch NaOH 1M. Phương diện khác, nếu cho a mol X phản nghịch ứng với mãng cầu (dư) thì sau phản nghịch ứng nhận được 22,4a lít khí H2 (ở đktc). Công thức cấu tạo thu gọn của X là


*

Trang web chia sẻ nội dung miễn tổn phí dành cho những người Việt.


khóa đào tạo và huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài tập những môn

cỗ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện câu hỏi

tài liệu miễn mức giá

Thông tin quy định


Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, nước ta

vietjackteam


Xem thêm: Một Thửa Ruộng Hình Thang Có Đáy Lớn 120M Đáy Bé Bằng 2/3 Đáy Lớn Đáy Bé Dài Hơn Chiều Cao 5 M

gmail.com

*
*


- fan đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền