Bình Và An Mỗi Người Đọc Một Quyển Truyện

     
*Bạn đang xem: Bình và an mỗi người đọc một quyển truyện

1/ An đọc một quyển truyện 200 trang. Biết nhì lần số trang đang đọc bằng bố lần số trang chưa đọc. Vậy số trang quyển truyện An đã đọc là bao nhiêu trang?

Trả lời: Vậy số trang quyển truyện An đã đọc... Trang


*

An hiểu một quyển truyện 200 trang. Biết 2 lần số trang sẽ đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc. Vậy số quyển truyện an vẫn đọc là từng nào trang?


*

 

Nếu coi số trang An đã đọc 3 phần thì số trang chưa đọc là 2 phần như thế.

Ta có sơ đồ:

- Số trang sẽ đọc: !___!___!___!

- Số trang chư đọc: !___!___! (Tổng 200 trang)

Số trang An đã đọc là: 200 : (3 + 2) x 3 = 120 trang

Đáp số: 120 trang


An đọc một quyển truyện 200 trang. Biết 2 lần số trang đã đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc. Vậy số trang quyển truyện An sẽ đọc là từng nào trang?


An gọi 1 quyển truyện dày 200 trang . Biết gấp đôi số trang vẫn đọc bằng 3 lần số trang chưa đọc.

Vậy số trang quyển truyện An sẽ đọc là :... ( Giải cụ thể , bản thân tick mang đến ! ) 
Xem thêm: Nếu Là Người Được Chứng Kiến Cảnh Lão Hạc Kể Chuyện Bán Chó Với Ông Giáo

An đọc một quyển truyện 200 trang. Biết 2 lần số trang vẫn đọc bởi 3 lần số trang không đọc. Vậy số trang quyển truyện An đã đọc số trang là:

GHI CÁCH GIẢI RA GIÚP MÌNH NHÉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Gọi số trang đã đọc là a

Gọi số trang không đọc là b

Ta có:2*a=3*b (1)

Ta có: a+b=200

=> a=200-b (2)

Thay (2) vào (1), ta có:

2*a = 3*b

(200-b)*2 = 3*b

400-2*b =3*b

400 = 2*b+3*b

400 =b*5

b = 400:5

b = 80 (Số trang không đọc)

Số trang sẽ đọc là:

200-80=120( trang)

ĐS:120 trang

Nhớ tick mình nhé những bạn

 


An gọi một quyển truyện 200 trang.Biết gấp đôi số trang vẫn đọc bằng 3 lần số trang không đọc.Vậy số trang quyển truyện An vẫn đọc là từng nào trang ???????


an đọc 1 quyển truyện dày 200 trang , biết gấp đôi số trang đang đọc bởi 3 lần số trang không đọc . Vậy an sẽ đọc được số trang là ?


de ma ban

 

vi 2 lan so trang da doc bang 3 lan so trang chua doc nen so trang domain authority doc la 3 phan bang nhau thi so trang chua doc la 2 phan nhu the

ta co so do:

​​​

roi giai tiep

 

 

 


an phát âm 1 quyển truyên 200 trang. Biết gấp đôi số trang vẫn đọc bởi 3 lần số trang không đoc.

vậy số trang truyện an vẫn đọc là


An hiểu một quyển truyện 200 trang.Biết gấp đôi số trang đã đọc bằng 3 lần số trang không đọc.Vậy số trang quyển truyện An sẽ đọc là ?
Xem thêm: Fructozo Có Phản Ứng Tráng Gương Không, Hỏi Nhanh Đáp Gọn Môn Hóa

An hiểu một quyển truyện. Sau ngày thứ nhất, 5 lần số trang sẽ đọc bằng 3 lần sốtrang không đọc. Ngày trang bị hai An gọi 25 trang nữa thì tính ra An vẫn đọc được nửa quyểntruyện. Hỏi quyển truyện An đọc bao gồm bao nhiêu trang ?