1 Đvc Bằng Bao Nhiêu Gam

     

a) Theo giá trị trọng lượng tính bởi gam của nguyên tử cacbon cho trong bài xích học, hãy tính coi một đơn vị chức năng cacbon tương xứng với bao nhiêu gam.

Bạn đang xem: 1 đvc bằng bao nhiêu gam

b) cân nặng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là A, B, C hay D ?

A. 5,342.10-23 g

B. 6,023.10-23 g

C. 4,482.1023 g

D. 3,990.10-23 g.

(Hãy chọn đáp số đúng, tính và ghi vào vở bài tập).

Xem thêm: Protecting Endangered Species, 10 Ways To Help Endangered Species


a) trọng lượng của một nguyên tử cacbon bằng: 1,9926.10-23 (g) = 12 đvC

=> khối lượng của 1 đơn vị cacbon là

1 đvC = (dfrac1,9926.10^-2312) ≈ 1,66.10-24 (g).

b) trọng lượng tính bởi gam của nguyên tử nhôm là:

Nhân số trị nguyên tử khối của nhôm cùng với số gam khớp ứng của một đơn vị chức năng cacbon.

Xem thêm: Tìm Những Từ Đồng Nghĩa Với Từ Học Tập ? Từ Đồng Nghĩa Với Học Tập

 mAl = 27 đvC = 27. 1,66.10-24 = 4,482.10-23 (g)

Đáp án C

dongan-group.com.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp dongan-group.com.vn


Cảm ơn các bạn đã áp dụng dongan-group.com.vn. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép dongan-group.com.vn giữ hộ các thông tin đến các bạn để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.